1er curs medieval internacional presencial de la Valldigna-setembre

1er curs internacional de música medieval els dies 10, 11 i 12 de setembre, amb classes presencials al Monestir de la Valldigna:

 

Pedro Estevan, percussions històriques,

Jota Martínez, violes de roda y cítoles,

Silke Schulze, vents de llengüeta doble,

Cristina Alís, organetto,

Maria Jonas, cant medieval

El programa per al cap de setmana del 10, 11 i 12 de setembre oferirà, d’una banda, propostes formatives, amb classes de les assignatures d’organetto, percussions històriques, vents de llengüeta doble, cant medieval, violes de roda i cítoles.

D’altra banda,  turisme i  cultura s’uneixen amb les visites guiades al complex del Monestir Real de Santa Maria de la Valldigna, l’únic edifici de titularitat pública adscrit a la important Ruta dels Borja a Espanya, que des del seu inici va ser un centre de poder i irradiació de cultura en el Regne de València, així com la mesquita de la Xara.

Per acabar d’arredonir la proposta, gaudirem estos dies del FIMIF, el Festival Internacional Medieval per a públic infantil i familiar, amb propostes de teatre, titelles, concerts, tallers didàctics i formatius i moltes més activitats.

En aquest context, la Valldigna gaudirà de tres dies plens d’activitat per a professors, alumnat i públic amant de la música medieval i de la cultura en general. “Comencem el curs acadèmic 2021-2022 amb il·lusions renovades després de l’èxit de convocatòria de l’any passat on arribarem a tindre mig miler d’alumnes en les diferents activitats i assignatures. Un 46% en concret d’alumnes estrangers: Xile, Argentina, Mèxic, Itàlia, Portugal, Brasil o Alemanya i la resta nacionals”, confirma Mara Aranda, al capdavant del centre. “L’any passa’t tinguerem un curs intens on el món de la música medieval va passar a un primer pla d’actualitat, després de centúries, segles de pràcticament oblit per part de l’ensenyament musical reglat, tant a Espanya com en la resta del món”, afegeix la directora del CIMM. ‘Ara és moment d’anar concretant les propostes i consolidant les relacions establertes amb altres universitats, centres i conservatoris internacionals que ja este any donaren com a fruït un curs de música medieval organitzat conjuntament amb el Conservatori Nacional de Mèxic de cinc dies,  la participació en el Congrés sobre musicologia amb les universitats de Perú i Argentina o la participació amb una conferència convidada pel conservatori de Costa Rica.

Cursos de música medieval

El divendres 10 de setembre comencen les classes especialitzades en horari de matí i vesprada (de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores) amb alguns dels professors que enguany han impartit les seves assignatures en el CIMM:

Viola de roda, simfonia i organistrum amb Jota Martínez

Els fem sonar donant voltes a una manovella que acciona una roda la qual mitjançant l’acció de gir, frega les cordes generant un so continu. Consta també d’un teclat que prem la corda, fent que es puga tocar simultàniament una melodia, a banda d’un bordó. És un instrument molt complet, una xicoteta orquestra, que transporta ‘més allà’ amb una nota pedal, que recorda al filosòfic ‘sense principi ni final’ .
En aquesta trobada repassarem i posarem en pràctica els coneixements adquirits durant tot el curs acadèmic. En primer lloc, aprofundirem en els ajustos de l’instrument i com aquests afecten el so d’aquest. En segon lloc, farem exercicis grupals de mà dreta, mà esquerra i la seva combinació. Estudiarem tècnica de so continu, so frasejat, estacato i roda lliure. En tercer lloc, ens acostarem al repertori que hem estat aprenent i el treballarem en grup. I en quart lloc, practicarem la seva interpretació, articulacions i arranjaments en l’estil de l’època, Els assistents a més podran acostar-se als instruments d’aquesta família dels quals no disposen com el organistrum, la simfonia, la viola de roda sense teclat i la viola de roda amb teclat. Jota Martínez

  1.               Les classes de Jota Martínez seran el dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19.00 hores i el diumenge de 10 a 14.00

 

Organetto, Cristina Alís

Curs per iniciar-se a l’organetto. S’accepten alumnes amb o sense instrument.  Per a fer el curs no és necessari tindre coneixements de música medieval o d’orgue portatiu.

Es treballa: repertori, notació, característiques de l’organetto i models, història de l’organetto, reconstrucció de l’organetto, afinació, etc.

  • Les classes de Cristina Alís seran el dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19.00 hores i el diumenge de 10 a 14.00

Percussions històriques amb Pedro Estevan

Pedro Estevan, ‘La música interpretada amb criteris historicistes cada vegada gaudix de una major presència tant en programacions i catalegs de discogràfiques como en progames d’ensenyament oficials’.

Es tractarà en els curs l’origen dels diferents instruments de percussió (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castanyoles, cròtals, campanes, etc) i el perquè i com són usats en la interpretació dels repertoris històrics treballant-se les tècniques particulars de cadascun d’aquests instruments, s’analitzaran les peces musicals i s’incidirà en la interpretació i acompanyament.

  • Les classes de Pedro Estevan seran el divendres d’11 a 14 i de 16 a 19.00 hores, el dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 hores i el diumenge de 10 a 14.00

 

Silke Schulze, vents de llengüeta doble

Les seves classes versaran sobre la posada a punt dels instruments de llengüeta doble, el manteniment i la tècnica, tot aplicat a la interpretació de diferents peces de l’Edat Mitjana. Es poden fer servir dolçaines, tarotes i qualsevol instrument de llengüeta doble tradicional perquè morfològicament son molt semblants i han evolucionat no massa mantenint la seua singularitat i idiosincràsia al llarg del temps.

Silke impartirà classes el divendres 10,
des de les 10 fins a les 14.00 
i des de les 16.00 fins les 19.00 hores i el
dissabte 11 des de les 10 fins les 14 hores.

 

Maria Jonas, cant medieval

En aquest curs intensiu de tres dies treballarem repertori de Hildegard von Bingen: L’Ofici Diví de Santa Hildegarda. Això inclou cançons de la compositora, salms i cançons del monestir de Hildegard en Eibingen (Alemanya).

Taller obert a persones amb coneixements previs de música medieval o no. No és necessari llegir partitura. L’ensenyament es realitza per tradició oral.

Les classes de Maria Jonas seran el divendres de 10 a 14 i de 16 a 19.00, el dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19  hores i el diumenge de 10 a 14.00

Per assistir és necessari confirmar mitjançant telèfon
678 066 063 o en el correu electrònic: 
cursos@cimmedieval.com

1er curso internacional de música medieval en el Monasterio de la Valldigna, que fue centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de València en la Edad Media y que hoy  día, en el siglo XXI, recoje ese testigo para llevarlo hacia el futuro con coherencia, convicción y solidez.

Pedro Estevan, percusiones históricas,
Silke Schulze, vientos de lengüeta doble                  Jota Martínez, violas de rueda y cítoles,
Cristina Alís, organetto,
Maria Jonas, canto medieval

El programa para el fin de semana del 10, 11 y 12 de septiembre ofrecerá, por un lado, propuestas formativas, con clases de las asignaturas de organetto, percusiones históricas, canto medieval, violas de rueda , vientos de lengüeta doble y cítolas. Por otro lado, turismo y  cultura se unen con las visitas guiadas al complejo del Monasterio Real de Santa Maria de la Valldigna, el único edificio de titularidad pública adscrito a la importante Ruta de Borja en España, que desde su inicio fue un centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de València, así como a la mezquita de la Xara.

Para acabar de redondear la propuesta, disfrutaremos estos días del FIMIF, el Festival Internacional Medieval para público infantil y familiar, con propuestas de teatro, títeres, conciertos, talleres didácticos y formativos y muchas más actividades.

En este contexto, la Valldigna disfrutará de tres días llenos de actividad para profesores, alumnado y público amante de la música medieval y de la cultura en general en los que público de todas las edades encontrará motivos de disfrute y aprendizaje.

“Empezamos el curso académico 2021-2022 con ilusiones renovadas después del éxito de convocatoria del año pasado donde se registró  medio millar de alumnos en las diferentes actividades y asignaturas. Un 46% en concreto de alumnos extranjeros: Chile, Argentina, México, Italia, Portugal, Brasil o Alemania y el resto nacionales”, confirma Mara Aranda, al frente del centro. “El año pasado tuvimos un curso intenso donde la música medieval pasó a un primer plano de actualidad, después de centurias, siglos de prácticamente olvido por parte de la enseñanza musical reglada, tanto en España como en el resto del mundo”, añade la directora del CIMM. ‘Ahora es momento de ir concretando las propuestas y consolidando las relaciones establecidas con otras universidades, centros y conservatorios internacionales que ya este año dieron como fruto un curso de música medieval organizado conjuntamente con el Conservatorio Nacional de México de cinco días, la participación en el Congreso sobre musicología con las universidades de Perú y Argentina o la participación con la conferencia para conservatorio nacional de Costa Rica.

CURSOS DE MÚSICA MEDIEVAL

El viernes 10 de septiembre empiezan las clases especializadas en horario de  mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas) con los profesores y asignaturas indicadas, que este año han impartido sus asignaturas en el CIMM:

Viola de rueda, sinfonía y organistrum con Jota Martínez

Hacemos sonar dando vueltas a una manivela que acciona una rueda la cual mediante la acción de giro, frota las cuerdas generando un sonido continuo. Consta también de un teclado que pulsa la cuerda, haciendo que se pueda tocar simultáneamente una melodía, además de un bordón. Es un instrumento muy completo, una pequeña orquesta, que transporta ‘más allá’ con una nota pedal, que recuerda al filosófico ‘sin principio ni final’ .

En este encuentro repasaremos y pondremos en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso y nos prepararemos, tanto los alumnos que se acercan al instrumento por primera vez, como los que ya tienen cierta experiencia, para acometer el instrumento y los repertorios. En primer lugar, profundizaremos en los ajustes del instrumento y como estos afectan el sonido de este. En segundo lugar, haremos ejercicios grupales de mano derecha, mano izquierda y su combinación. Estudiaremos técnica de sonido continuo, sonido fraseado, estacato y rueda libre. En tercer lugar, nos acercaremos al repertorio que hemos estado aprendiendo y lo trabajaremos en grupo. Y en cuarto lugar, practicaremos su interpretación, articulaciones y arreglos en el estilo de la época, Los asistentes además podrán acercarse a los instrumentos de esta familia de los cuales no disponen como el organistrum, la sinfonía, la viola de rueda sin teclado y la viola de rueda con teclado. Jota Martínez

Las clases de Jota Martínez serán el sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas i el domingo 12, de 10 a 14 horas.

Organetto, Cristina Alís

Curso para iniciarse al organetto. Se aceptan alumnos con o sin instrumento.  Para hacer el curso no es necesario tener conocimientos de música medieval o de órgano portatiu.

Se trabaja: repertorio, notación, características de la organetto y modelos, historia de la organetto, reconstrucción de la organetto, afinación, etc.

Las clases de  Cristina Alís serán el sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas i el domingo 12, de 10 a 14 horas.

Percusiones históricas con Pedro Estevan

Pedro Estevan, ‘La música interpretada con criterios historicistas cada vez disfruta de una mayor presencia tanto en programaciones y catalegs de discográficas como en progames de enseñanza oficiales’.

Se tratará en los curso el origen de los diferentes instrumentos de percusión (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castañuelas, crótalos, campanas, etc) y el porqué y como son usados en la interpretación de los repertorios históricos trabajándose las técnicas particulares de cada uno de estos instrumentos, se analizarán las piezas musicales y se incidirá en la interpretación y acompañamiento.

Las clases serán el  viernes  de 11 a 14 y de 16 a 19 horas, sábado,  de, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y el domingo de 10 a 14 horas.

Maria Jonas, canto medieval

En este curso intensivo de tres días trabajaremos repertorio de Hildegard von Bingen: El Oficio Divino de Santa Hildegarda. Esto incluye canciones de la compositora, salmos y canciones del monasterio de Hildegard de Eibingen (Alemania).

Taller abierto a personas con conocimientos previos de música medieval o no. No es necesario leer partitura. La enseñanza se realiza por tradición oral.

Las clases serán el  viernes  de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, sábado,  de, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y el domingo de 10 a 14 horas.

Silke Schulze, vientos de lengüeta doble

Sus clases versarán sobre la puesta a punto de los instrumentos de lengüeta doble, el mantenimiento y la técnica, todo aplicado a la interpretación de diferentes piezas de la Edad Media. Se pueden utilizar dulzainas, tarotas, chirimías y cualquier instrumento de lengüeta doble tradicional porque morfológicamente son muy parecidas y han evolucionado no demasiado manteniendo su singularidad e idiosincrasia a lo largo del tiempo, lo cual los hace muy apropiados para este tipo de repertorios cada vez más populares e interpretados.

Silke impartirá clases el viernes 10, desde las 10 hasta  las 14:00 i desde les 16:00 hasta les 19:00 horas y el sábado 11 desde les 10 hasta las 14 hores.

 

Para asistir es necesario confirmar mediante 
teléfono 678 066 063 o en el correo electrónico:
cimmedieval@gmail.com