Gener, enero 31 /febrer, febrero 1. Carles Magraner

Desliza el cursor para castellano

En 1811 es descobreix un manuscrit medieval enquadernat en tapa de color vermell, un còdex medieval d’un xicotet monestir a Montserrat: El Llibre Vermell. Cants i danses a la Mare de Déu en la cerca de l’espiritualitat dels pelegrins, que conviden a la meditació. Estem davant una recopilació de música, cançons i balls perquè els pelegrins, mentre celebraven la vigília nocturna a l’Església de la Verge Beneïda a Montserrat, cantaren i ballaren.

El Llibre Vermell és un dels pilars més importants dins de la música medieval i ha sigut motiu d’estudi i d’investigació per part d’importants intèrprets i musicòlegs. El descobriment a Morella (Castelló) d’uns frescos amb la dansa Ad Mortem Festinamus ens obri una nova visió de la música de pelegrins al Mediterrani, amb una vinculació directa en altres Monestirs de l’antiga Corona d’Aragó.

Es pretén en aquest curs treballar el repertori d’aquest manuscrit des de la teoria i des de la pràctica, acabant les sessions amb un concert d’alumnes dirigit per Carles Magraner el dissabte a les 19.30 hores.

 

CARLES MAGRANER

 

Carles Magraner naix a Almussafes (La Ribera Baixa. València) i ací mateix inicia els seus estudis musicals, que continua després en els conservatoris de València, Carcaixent, on obté el títol de professor de violoncel i el Conservatori Superior de València. Molt prompte, se sent captivat per la música antiga i s’especialitza en violoncel barroc i viola de gamba, amb estudis a Barcelona, Madrid i *Tolouse. A més, cursa diversos seminaris sobre música medieval, renaixentista i barroca, complementant la seua formació en música ibèrica dels segles XI-XVIII. Obté el Premi a la Creativitat Musical de la Universitat de València en els anys 88 i 89 i del Ministeri de Cultura de joves intèrprets. Carles Magraner és Màster en Música en l’especialitat de música antiga i Doctor en Música per la Universitat Politècnica de València. Ha desenvolupat una gran activitat concertística com a solista i en diverses agrupacions de cambra, però també ha compartit els seus coneixements com a professor en diversos conservatoris. La seua faceta més coneguda és com director i fundador de Capella de Ministrers des de 1987.

En 1811 se descubre un manuscrito medieval encuadernado en tapa de color rojizo, un códice medieval de un pequeño monasterio en Montserrat: El Llibre Vermell. Cantos y danzas a la Virgen María en la búsqueda de la espiritualidad de los peregrinos, que invitan a la meditación. El Llibre Vermell es una recopilación de música, canciones y bailes para que los peregrinos, mientras celebraban la vigilia nocturna en la Iglesia de la Virgen Bendecida en Montserrat, cantasen y bailasen. El Llibre Vermell es uno de los pilares más importantes dentro de la música medieval y ha sido motivo de estudio y de investigación por parte de importantes intérpretes y musicólogos. El descubrimiento en Morella (Castellón) de unos frescos con la danza Ad Mortem Festinamus nos abre una nueva visión de la música de peregrinos en el Mediterráneo, con una vinculación directa en otros Monasterios de la antigua Corona de Aragón.

Se pretende en este curso trabajar el repertorio de este manuscrito desde la teoría y desde la práctica, terminando las sesiones con un concierto de alumnos dirigido por Carles Magraner.

CARLES MAGRANER

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa. Valencia) y aquí mismo inicia sus estudios musicales, que continúa después en los conservatorios de Valencia, Carcaixent, donde obtiene el título de profesor de violonchelo y el Conservatorio Superior de Valencia. Muy pronto, se siente cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en Barcelona, Madrid y Tolouse. Además, cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca, complementando su formación en música ibérica de entre

los siglos XI-XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara, pero también ha compartido sus conocimientos como profesor en diversos conservatorios. Su faceta Ministrers desde 1987. Su faceta más conocida es como director fundador de Capella de Ministrers.