Nosaltres / Nosotros

El  Centre Internacional de Música Medieval de la Valldigna  s’inaugura sota els auspicis de la Mancomunitat de la Valldigna i la Conselleria de Cultura  i la direcció i coordinació dels cursos de Mara Aranda.

Naix, no com alternativa a la formació acadèmica, sinó com a complement de la mateixa i oportunitat per a la formació musical des de la base, treballant amb còdex manuscrits, primitives notacions, el so particular dels seus instruments i afinacions, la teoria sobre les tècniques de composició i interpretació, la pràctica del cant individual i coral i la construcció d’instruments de la mà de luthiers especialitzats, de la música medieval.

El CIMM és un centre d’estudis i projecte educatiu que amb els exponents internacionals en el gènere de la música medieval  més reconeguts què amb la seua capacitació i destresa aconseguiran transmetre un model de fer i sentir, pensar i actuar, acord amb la música del seu temps, què és la base i els fonaments de totes les músiques posteriors i fins l’actualita.

En este nou marc, el CIMM, ve a enriquir l’oferta educativa i  posar en valor les músiques de l’Edat Mitjana associades al patrimoni, la història i la cultura, reforçant els vincles amb els ancestres musicals i aprofundint en la magnitud de la seua vessant artística i cultural que fomente en els assitents, la cerca de la bellesa i el desenvolupament personal.

El  Centro Internacional de Música Medieval se inaugura en 2020 bajo los auspicios de la Mancomunidad de la Valldigna y la dirección y coordinación de Mara Aranda.

Nace no como alternativa a la formación académica sino como complemento de la misma y oportunidad para la formación desde la base, trabajando con códices manuscritos, primitivas notaciones, el sonido particular de sus instrumentos musicales y afinaciones, la teoría sobre las técnicas de composición e interpretación, la práctica del canto individual y coral, la construcción de instrumentos de la mano de luthiers especializados, de la música medieval.

El CIMM es un centro de estudios y proyecto educativo que cuenta con los exponentes internacionales en el género de la música medieval  más reconocidos que con su capacitación y destreza conseguirán transmitir un modelo de hacer y sentir, pensar y actuar, acorde con la música de su tiempo y que es la base y los cimientos de todas las músicas posteriores y hasta la actualidad.

En este nuevo marco, el CIMM, viene a enriquecer la oferta educativa y  poner en valor las músicas de la Edad Media asociadas al patrimonio, la historia y la cultura y reforzar los vínculos con los ancestros musicales, profundizando en la magnitud de su vertiente artística y cultural que fomente en los asistentes, la búsqueda de la belleza y el desarrollo personal.