Novembre, noviembre 7. Paloma Gutierrez i Manuel Vilas

 

 

Concert a l’almàssera a les 19.30

Desliza el cursor para castellano

Chantador de joi d’amor
Cançons de Bernart de Ventadorn

(… 1147-1170…)

Bernart de Ventadorn és considerat un dels grans noms de la lírica medieval provençal. Nascut al castell de Ventadorn (actualment en ruïnes) va ser fill d’un dels més humils servidors del castell. El seu senyor, Ebles II, el cantor, el va distingir i li va ensenyar l’art dels versos. El fill d’aquest, Ebles III, va creure advertir que la seva esposa, Margarita de Turena, experimentava respecte al jove trobador sentiments massa tendres i la va fer empresonar, la va repudiar dos anys després i va expulsar al jove Bernartdel país. Aquest va visitar diverses corts provençals i es diu que va arribar a residir en la cort de Leonor d’Aquitània (la gran mecenes dels trobadors) a Anglaterra. Més tard torna a Occitània i acaba els seus dies com a monjo en l’abadia de Dalón (Dordonya).
En aquest concert presentem sis de les vint cançons de Bernart que han arribat amb música fins als nostres temps. Hem volgut incloure algunes de les seves més cèlebres cançons (Quan veig l’alosa moure d’alegria les seves ales i Quan apareix l’herba fresca) juntament amb unes altres molt menys interpretades avui dia, que representen l’art poètic i musical d’aquest gran trobador. Aquestes sis cançons serviran de fil conductor per a cantar-los la història dels seus amors i desamors.
La veu i els seus infinits recursos donaran vida a aquests textos que ens parlen de passions terrenals més o menys encobertes, alegries i penes, plaer i dolor a parts iguals, amors no corresposts, desenganys amorosos… Tot aquest ventall de sentiments acompanyat per l’arpa, un dels instruments reis en l’Edat mitjana. La pràctica d’acompanyar la veu amb un únic instrument de corda era la més habitual en la seva època i és la forma idònia i més autèntica de transmetre la retòrica dels trobadors.
PALOMA GUTIERREZ
Especialitzada en música medieval amb els més grans intèrprets i investigadors d’aquests repertoris, Paloma Gutiérrez  ha actuat en escenaris europeus com a cantant i intèrpret de saltiri, principalment amb els conjunts dels quals és cofundadora: Puy de sons d´autrefois, ensemble Oiet, i en col·laboració amb els conjunts d’Espanya, França i Itàlia com Ars Combinatòria, Malandança, La Reverdie, La Frottola, Contrafacta, Rosace, Dialogos i Le Jardin donis Délices, i en duo amb la cantant Catherine Schroeder i el multi- instrumentista Bill Cooley, i amb els actors Philippe Borrini i Carole Visconti. Ha cantat en obres teatrals i peces contemporànies (oratori Sponsus de Sasha Zamler-*Carhart, Tolosa 2012; En el cor davantera d’Arantza Lorenzo de Reizábal, Alcalá de Henares 2018), i, des de la seva creació en 2015, integra el conjunt vocal Cantaderas, un quartet dedicat a la música tradicional espanyola i a determinats repertoris de la Música Antiga relacionats amb ella.
Ve d’una formació clàssica de piano i oboè i d’una formació en Música Antiga iniciada en la seva infància, que la va portar a estudiar cant (a Madrid amb Itziar Álvarez, París amb Anne Delafosse i Basilea amb Dominique Vellard) i a especialitzar-se en el repertori medieval, realitzant cursos de formació principalment a Itàlia (Centre di formazione permanent per la musica e le arti de l’Edat mitjana, amb Claudia Caffagni), a França (Centri de MusiqueMédiévale de Paris, amb Catherine Schroeder i Brigitte Lesne, Fondation Royaumont, amb els conjunts Musica Nova i Dialogos, i en la universitat Paris-Sorbonne (Paris IV), Màster 2 professionnel «Pratique de la Musiqui Médiévale», impartit entre altres, per Benjamin Bagby, Katarina Livljanic i Raphaël Picazos) i a Suïssa (com «visiting student» dels cursos de Dominique Vellard en la Schola CantorumBasiliensis). Així mateix ha realitzat un Màster 2 recherche en la universitat Paris IV amb el repertori dels trouvères com a tema de recerca. Paral·lelament a la carrera musical va realitzar una carrera científica que va concloure amb una tesi en biofísica (CNB-CSIC-UAM) i el títol de Doctor en 2009.

www.palomagutierrezdelarroyo.com

Manuel Vilas neix a Santiago de Compostel·la, on inicia els seus estudis musicals. Estudia arpes antigues dels segles XII a XVIII a Madrid amb Nuria Llopis i a Milà amb Mara Galassi. Ha col·laborat amb nombrosos grups i com a solista en els més importants festivals d’Espanya, Alemanya, Cuba, USA, l’Equador, República txeca, Àustria, Portugal, Suïssa, Paraguai, França, Bolívia, Bèlgica, l’Argentina, Xile, Holanda, etc… a més d’oferir conferències, cursos i masterclasses a Sant Sebastià, Santiago de Xile, Saragossa, Amherst (Massachussets-USA), Santiago de Compostel·la, l’Havana (Cuba), etc.

Ha col·laborat tant com acompanyant com solista en més de 60 discos de diverses discogràfiques. En 2008 fongui el ensemble Ars Atlàntica amb la recuperació en temps moderns de les cantates procedents del palau Contarini, interpretades al costat de la mezzosoprano Marta Infante.

És pioner en la interpretació, d’una banda, de l’arpa doble de la Corona d’Aragó (segle XIV) i, per un altre, de l’arpa chiquitana (Bolívia, segle XVIII)

Una de les seves especialitats és oferir recitals amb cantants: ha acompanyat a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes Hernández, Mariví Blasco, Jose Antonio López, Isabel Álvarez, Francisco Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc.

Recentment va ser convidat a representar a Espanya en el VI festival mundial d’arpa a la ciutat d’Asunción (Paraguai) sent el primer arpista a oferir un recital d’arpa de dos ordres en aquest país.

Posseeix el seu propi canal de youtube on es pot veure i escoltar part del seu projecte audiovisual que mostra diverses arpes antigues en diferents localitzacions de Santiago de Compostel·la (ArpaManuelVilas).

Chantador de joi d’amor

Canciones de Bernat de Ventadorn

(…1147-1170)

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO, canto

MANUEL VILAS, arpa medieval*

*(Arpa realizada por Luís Martínez sobre arpas aparecidas en miniaturas de la Biblia Maciejowsky, norte de Francia, siglo XIII)

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO, canto MANUEL VILAS, arpa medieval*

*(Arpa realizada por Luís Martínez sobre arpas aparecidas en miniaturas de la Biblia Maciejowsky, norte de Francia, siglo XIII)

Bernart de Ventadorn está considerado uno de los grandes nombres de la lírica medieval provenzal. Nacido en el castillo de Ventadorn (actualmente en ruinas) fue hijo de uno de los más humildes servidores del castillo. Su señor, Ebles II, el cantor, lo distinguió y le enseñó el arte de los versos. El hijo de éste, Ebles III, creyó advertir que su esposa, Margarita de Turena, experimentaba con respecto al joven trovador sentimientos demasiado tiernos y la hizo encarcelar, la repudió dos años después y expulsó al joven Bernart del país. Este visitó varias cortes provenzales y se dice que llegó a residir en la corte de Leonor de Aquitania (la gran mecenas de los trovadores) en Inglaterra. Más tarde vuelve a Occitania y termina sus días como monje en la abadía de Dalón (Dordoña).

En este concierto presentamos seis de las veinte canciones de Bernart que han llegado con música hasta nuestros tiempos. Hemos querido incluir algunas de sus más célebres canciones (Cuando veo la alondra mover de alegría sus alas y Cuando aparece la hierba fresca) junto con otras mucho menos interpretadas hoy en día, que representan el arte poético y musical de este gran trovador. Estas seis canciones servirán de hilo conductor para cantarles la historia de sus amores y desamores.

La voz y sus infinitos recursos darán vida a estos textos que nos hablan de pasiones terrenales más o menos encubiertas, alegrías y penas, placer y dolor a partes iguales, amores no correspondidos, desengaños amorosos… Todo este abanico de sentimientos acompañado por el arpa, uno de los instrumentos reyes en la Edad Media. La práctica de acompañar la voz con un único instrumento de cuerda era la más habitual en su época y es la forma idónea y más auténtica de transmitir la retórica de los trovadores.

Ojalá logremos que los versos y las músicas de Bernart les conmuevan tanto como a nosotros.

 

 Programa

 Cant l’erba fresq’e·l fuelh apar («Cuando aparecen la hierba fresca y las hojas»)

 Pus mi prejatz, senhor, qu’ieu chant («Pues me pedís, señor, que cante»)

 Be m’an perdut en lay ves Ventadorn («Allá, por Ventadorn, me han perdido ciertamente»)

 Can par la flors josta·l vert folh («Cuando aparece la flor cerca del follaje verde»)

 Non es meravelha s’eu chan («No es maravilla si canto»)  Can vei la lauzeta mover de joi sas alas («Cuando veo la alondra mover sus alas de alegría»)

PALOMA GUTIÉRREZ DEL ARROYO

Especializada en música medieval con los más grandes intérpretes e investigadores de estos repertorios, Paloma Gutiérrez del Arroyo ha actuado en escenarios europeos como cantante e intérprete de salterio, principalmente con los conjuntos de los que es cofundadora: Puy de sons d´autrefois, ensemble Oiet, y en colaboración con los conjuntos de España, Francia e Italia como Ars Combinatoria, Malandança, La Reverdie, La Frottola, Contrafacta, Rosace, Dialogos y Le Jardin des Délices, y en dúo con la cantante Catherine Schroeder y el multiinstrumentista Bill Cooley, y con los actores Philippe Borrini y Carole Visconti. Ha cantado en obras teatrales y piezas contemporáneas (oratorio Sponsus de Sasha Zamler-Carhart, Toulouse 2012; En el corazón frontera de Arantza Lorenzo de Reizábal, Alcalá de Henares 2018), y, desde su creación en 2015, integra el conjunto vocal Cantaderas, un cuarteto dedicado a la música tradicional española y a determinados repertorios de la Música Antigua relacionados con ella.

Realiza una actividad pedagógica y de divulgación del repertorio medieval para público adulto e infantil, no iniciado, aficionado o especializado, habiendo impartido talleres, cursos y master-classes en Francia (Centre de Musique Médiévale de Paris, Fondation Royaumont, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, etc.), Italia (escolanía Pueri Cantores del Duomo di Udine) y España (Fundación Lázaro Galdiano, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Curso de Música Antigua de Morella, Centro de Estudios del Románico, BNE, cursos de la Asociación Ibérica de la Zanfona en Casavieja, etc.). Ha colaborado con Radio Clásica-RNE (realizando el programa “La voz en la Edad Media” en junio 2016 y “Música medieval en las bibliotecas de hoy” en mayo 2017). En el curso 2016-2017 ha lanzado en Madrid la Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral, alojada en la Institución Libre de Enseñanza.

Viene de una formación clásica de piano y oboe y de una formación en Música Antigua iniciada en su infancia, que la llevó a estudiar canto (en Madrid con Itziar Álvarez, París con Anne Delafosse y Basilea con Dominique Vellard) y a especializarse en el repertorio medieval, realizando cursos de formación principalmente en Italia (Centro di formazione permanente per la musica e le arti del Medioevo, con Claudia Caffagni), en Francia (Centre de Musique Médiévale de Paris, con Catherine Schroeder y Brigitte Lesne, Fondation Royaumont, con los conjuntos Musica Nova y Dialogos, y en la universidad Paris-Sorbonne (Paris IV), Master 2 professionnel «Pratique de la Musique Médiévale», impartido entre otros, por Benjamin Bagby, Katarina Livljanic y Raphaël Picazos) y en Suiza (como «visiting student» de los cursos de Dominique Vellard en la Schola Cantorum Basiliensis). Asimismo ha realizado un Master 2 recherche en la universidad Paris IV con el repertorio de los trouvères como tema de investigación. Paralelamente a la carrera musical realizó una carrera científica que concluyó con una tesis en biofísica (CNB-CSIC-UAM) y el título de Doctor en 2009.

www.palomagutierrezdelarroyo.com

 

MANUEL VILAS

Manuel Vilas nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos y como solista en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, República checa, Austria, Portugal, Suiza, Paraguay, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Chile, Holanda, etc… además de ofrecer conferencias, cursos y masterclasses en San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst (Massachussets-USA), Santiago de Compostela, La Habana (Cuba), etc.

Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 60 discos de diversas discográficas. En 2008 funda el ensemble Ars Atlántica con la recuperación en tiempos modernos de las cantatas procedentes del palacio Contarini, interpretadas junto a la mezzosoprano Marta Infante.

Es pionero en la interpretación, por un lado, del arpa doble de la Corona de Aragón (siglo XIV) y, por otro, del arpa chiquitana (Bolivia, siglo XVIII)

Una de sus especialidades es ofrecer recitales con cantantes: ha acompañado a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes Hernández, Mariví Blasco, Jose Antonio López, Isabel Álvarez, Francisco Fernández Rueda, Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc.

Recientemente fue invitado a representar a España en el VI festival mundial de arpa en la ciudad de Asunción (Paraguay) siendo el primer arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este país.

Posee su propio canal de youtube donde se puede ver y escuchar parte de su proyecto audiovisual que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de Compostela (Arpa Manuel Vilas)