Manuel Vilas / arpa medieval

Desplaza el cursor para castellano

Manuel Vilas neix a Santiago de Compostel·la, on inicia els seus estudis musicals. Estudia arpes antigues dels segles XII a XVIII a Madrid amb Nuria Llopis i a Milà amb Mara Galassi. Ha col·laborat amb nombrosos grups i com a solista en els més importants festivals d’Espanya, Alemanya, Cuba, USA, l’Equador, República Txeca, Àustria, Colòmbia, Portugal, Suïssa, Paraguai, França, Bolívia, Bèlgica, l’Argentina, Itàlia, Xile, Holanda, etc… a més d’oferir conferències, cursos i masterclasses a Sant Sebastià, Santiago de Xile, Saragossa, Amherst (Massachussets-USA), Santiago de Compostel·la, l’Havana (Cuba), etc.

Ha col·laborat com acompanyant, així com solista en més de 60 discos de diverses discogràfiques. En 2008 crea l’emsemble Ars Atlàntica i és pioner en la interpretació de l’arpa doble de la Corona d’Aragó (segle XIV).

Curs dirigit a tots els interessats a introduir-se o perfeccionar-se en el món del les arpes dels segles XI-XIII. Seran benvinguts tots els interessats sense excepció, adequant-se el mètode d’ensenyament a cada alumne. Per a això, el professor utilitzarà un sistema pedagògic creat exprofeso per aquest instrument sobre la base de fonts originals, com ara el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoria rítmica de Sant Agustí, tonaris i exemples musicalsa partir de molt diverses fonts. Tot això complementat amb anàlisi i estudi de les fonts iconogràfiques i textuals per a així treure interessants i molt valuoses conclusions, sempre amb l’objectiu d’aplicar de manera pràctica a l’arpa tots aquests coneixements. La improvisació sobre la base de les antigues maneres serà un dels grans objectius.

 

Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos y como solista en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, República Checa, Austria, Colombia, Portugal, Suiza, Paraguay, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Italia, Chile, Holanda, etc… además de ofrecer conferencias, cursos y masterclasses en San Sebastián, Santiago de Chile, Zaragoza, Amherst (Massachussets-USA), Santiago de Compostela, La Habana (Cuba), etc.
Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 60 discos de diversas discográficas. En 2008 funda el emsemble Ars Atlántica.
Es pionero en la interpretación del arpa doble de la Corona de Aragón (siglo XIV).

Curso dirigido a todos los interesados en introducirse o perfeccionarse en el mundo del las arpas de los siglos XI-XIII. Serán bienvenidos todos los interesados sin excepción, adecuándose el método de enseñanza a cada alumno. Para ello, el profesor utilizará un sistema pedagógico creado exprofeso para este instrumento en base a fuentes originales, tales como el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoría rítmica de San Agustín, tonarios y ejemplos musicales tomados de muy diversas fuentes. Todo esto complementado con análisis y estudio de las fuentes iconográficas y textuales para así sacar interesantes y muy valiosas conclusiones, siempre con el objetivo de aplicar de manera práctica al arpa todos estos conocimientos. La improvisación en base a los antiguos modos será uno de los grandes objetivos.