Novembre, noviembre 27. Ensemble Alfonsí

ENSEMBLE ALFONSÍ

JOTA MARTÍNEZ

INSTRUMENTOS PARA LOAR A SANTA MARIA

Conmemoració del 800 aniversari del naixement d’Alfons Xé el Savi (Toledo, 23 de novembre de 1221​-Sevilla, 4 d’abril de 1284).

La col·lecció completa dels instruments musicals d’Alfons Xé el savi torna a sonar després de 8 segles de silenci en una reconstrucció que ja ha fet història. 65 instruments musicals reconstruïts a partir de les miniatures dels còdexs alfonsins, manuscrits i il·lustrades pels millors copistes medievals, tornen a sonar després de 800 anys.

La música dels manuscrits, amb els instruments representats en aquests, és una cosa inèdita que podrà veure’s i escoltar-se per primera vegada des que fa més de vuit-cents anys serviren de model per a les il·lustracions que acompanyen l’obra literària i musical del rei castellà. Aquests instruments musicals han dormit entre les pàgines de pergamí dels còdexs medievals, durant centúries, només a l’abast de les mirades d’uns pocs privilegiats que es van acostar fins ells per a fer treball de recerca, estudi o documentació.

És la primera col·lecció completa en el món d’aquestes característiques que ha estat a càrrec de Jota Martínez, especialista en instruments musicals de la tradició medieval. A partir d’aquest moment es constitueix no solament com un assoliment per a qui l’ha fet possible, sinó que pel seu enfocament rigorós i encertat passa a ser testimoniatge viu de la gran riquesa de la nostra cultura, referent per a organólogos, lutieres, medievalistes, músics o historiadors i per la seva transcendència i envergadura, patrimoni de la humanitat. Jota Martínez ha estat guardonat pel seu treball com a millor disc de recuperació de patrimoni musical als darrers Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Sobre el projecte

En 2004 Jota Martínez comença la tasca de documentació i reconstrucció dels instruments musicals representats en les obres que va manar escriure Alfons X. En 2020 aconsegueix completar l’única col·lecció integra en el món del que anomenarem “Instrumentarium musical alfonsí”, fidel reconstrucció dels diferents instruments musicals que trobem en les il·luminacions i miniatures dels manuscrits realitzats en la cort del rei castellà. Un total de 60 peces entre les quals trobem els avantpassats de la nostra guitarra actual, la cítola a més de saltiris, trencada, odrecillo, rabel o rubeba fins a completar la llista de les seixanta-cinc reconstruccions.

A més de les fonts iconogràfiques que ens han arribat i les escasses entrades literàries i registres de l’època, una font molt important a l’hora de reconstruir, tant els instruments com el repertori, ha estat el folklore i la música tradicional i d’arrel. En la cultura popular de tot el Mediterrani han quedat pistes que han aplanat el treball per a la seva recuperació. Jota Martínez com organólogo, musicòleg i medievalista, s’ha referenciat també en aquestes tradicions, volent trobar les connexions que ens uneixen a aquest passat per a mostrar, sens dubte i amb total confiança i realisme, una proposta que uneix el rigor històric a la tradició.

Anotacions sobre els programes de concert.

D’una banda, el consort de Jota Martínez, utilitza, per a ells, única i exclusivament instruments musicals representats en els còdexs alfonsíes. Són 65 peces que podem trobar en la totalitat de l’obra. Les reproduccions d’aquests instruments han estat fetes pels més prestigiosos lutiers, violers i artesans europeus. Ha estat molt important l’estudi organològic de l’autor i els artesans per a aconseguir que tots aquests instruments puguen ser usats en grup. Totes les obres formen part del còdex T.I.1 de l’Escorial, per ser aquest el més precís en la seva escriptura i el més complet.

Els esdeveniments es converteixen, d’aquesta manera, en una autèntica i original “experiència alfonsí”, ja que la música, el cant, la poesia i els instruments que usem, estan lligats a les obres i la personalitat d’aquest gran Rei. Els assistents gaudiran també de la més completa col·lecció que existeix avui dia d’instruments musicals alfonsines, ja que els concerts, es pot entendre com una exposició sonora, única en el seu gènere.

Durant els espectacles es projecta imatges amb la iconografia pertanyent als còdexs alfonsíes que s’utilitzen perquè els assistents puguin veure i comparar com ha estat aquest treball de tornar a posar en ús aquests instruments musicals del segle XIII.

Per al ensemble és sempre una ocasió molt especial poder presentar-les de manera inèdita i com a primícia, interpretades amb els mateixos instruments que van ser interpretades fa 800 anys, ja que moltes d’elles, no han tornat a sonar des del segle XIII.

ENSEMBLE ALFONSÍ 

JOTA MARTÍNEZ

INSTRUMENTOS PARA LOAR A SANTA MARIA

Conmemoración del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio (Toledo, 23 de noviembre de 1221​-Sevilla, 4 de abril de 1284).

La colección completa de los instrumentos musicales de Alfonso X el sabio vuelve a sonar tras 8 siglos de silencio en una reconstrucción que ya ha hecho historia.

65 instrumentos musicales reconstruidos a partir de las miniaturas de los códices alfonsíes, manuscritas e ilustradas por los mejores copistas medievales, vuelven a sonar después de 800 años.

La música de los manuscritos alfonsíes, con los instrumentos representados en los mismos, es algo inédito que podrá verse y oírse por primera vez desde que hace más de ochocientos años sirvieran de modelo para las ilustraciones que acompañan la obra literaria y musical del rey castellano. Estos instrumentos musicales han dormido entre las páginas de pergamino de los códices medievales, durante centurias, solo al alcance de las miradas de unos pocos privilegiados que se acercaron hasta ellos para hacer trabajo de investigación, estudio o documentación.

Es la primera colección completa en el mundo de estas características y se lo debemos a Jota Martínez, especialista en instrumentos musicales de la tradición medieval española, que durante quince años se ha dedicado a hacer posible este magno proyecto. A partir de este momento se constituye no solamente como un logro para quien lo ha hecho posible, sino que por su enfoque riguroso y acertado pasa a ser testimonio vivo de la gran riqueza de nuestra cultura, referente para organólogos, lutieres, medievalistas, músicos o historiadores y por su trascendencia y envergadura, patrimonio de la humanidad.

Sobre el proyecto

En 2004 Jota Martínez empieza la tarea de documentación y reconstrucción de los instrumentos musicales representados en las obras que mandó escribir Alfonso X. En 2020 consigue completar la única colección integra en el mundo de lo que llamaremos “Instrumentarium musical alfonsí”, fiel reconstrucción de los distintos instrumentos musicales que encontramos en las iluminaciones y miniaturas de los manuscritos realizados en la corte del rey castellano. Un total de 60 piezas entre las que encontramos los antepasados de nuestra guitarra actual, la cítola además de salterios, rota, odrecillo, rabel o rubeba hasta completar la lista de las sesenta y cinco reconstrucciones.

Además de las fuentes iconográficas que nos han llegado y las escasas entradas literarias y registros de la época, una fuente muy importante a la hora de reconstruir, tanto los instrumentos como el repertorio, ha sido el folclore y la música tradicional y de raíz. En la cultura popular de todo el Mediterráneo han quedado pistas que han allanado el trabajo para su recuperación. Jota Martínez como organólogo, musicólogo y medievalista, se ha referenciado también en estas tradiciones, queriendo encontrar las conexiones que nos unen a este pasado para mostrar, sin ninguna duda y con total confianza y realismo, una propuesta que une el rigor histórico a la tradición.

Anotaciones sobre los programas de concierto.

Por un lado, el consort de Jota Martínez, utiliza, para ellos, única y exclusivamente instrumentos musicales representados en los códices alfonsíes. Son 65 piezas que podemos encontrar en la totalidad de la obra. Las reproducciones de estos instrumentos han sido hechas por los más prestigiosos lutieres, violeros y artesanos europeos. Ha sido muy importante el estudio organológico del autor y los artesanos para conseguir que todos estos instrumentos puedan ser usados en grupo.

Todas las obras forman parte del códice T.I.1 de El Escorial, por ser este el más preciso en su escritura y el más completo.

Los eventos se convierten, de este modo, en una auténtica y original “experiencia alfonsí”, ya que la música, el canto, la poesía y los instrumentos que usamos, están ligados a las obras y la personalidad de este gran Rey. Los asistentes disfrutarán también de la más completa colección que existe hoy en día de instrumentos musicales alfonsíes, ya que los conciertos, se puede entender como una exposición sonora, única en su género.

Durante los espectáculos se proyectan  imágenes con la iconografía perteneciente a los códices alfonsíes que hemos usado para reconstruir los instrumentos, para que los asistentes puedan ver y comparar como ha sido este trabajo de volver a poner en uso esos instrumentos musicales del siglo XIII.

Para el ensemble es siempre una ocasión muy especial poder presentarlas de manera inédita y como primicia, interpretadas con los mismos instrumentos que fueron interpretadas hace 800 años, ya que muchas de ellas, no han vuelto a sonar desde el siglo XIII.