1er curs medieval internacional de la Valldigna-juny

El CIMM acomiada el seu curs acadèmic amb tres concerts en directe i un seminari especial els dies 4, 5 i 6 de juny en el Monestir de la Valldigna, que fou centre de poder i irradiació de cultura en el Regne de València a l’Edat Mitjana i que hui  dia replega eixe testimoni per dur-lo cap al futur amb coherència, convicció i solidesa.

El programa oferirà, d’una banda, propostes formatives, amb classes de les assignatures d’arpa, cant medieval, vents de llengüeta doble, viola de roda, simfonia i organistrum i cant gregorià.

D’altra banda, el turisme i  la cultura s’uneixen amb les visites guiades al complex del Monestir Real de Santa Maria de la Valldigna, l’únic edifici de titularitat pública adscrit a la important Ruta dels Borja a Espanya, que des del seu inici va ser un centre de poder i irradiació de cultura en el Regne de València, així com la mesquita de la Xara, a més d’oferir tres concerts en directe per a posar el punt i seguit a la seva activitat.

En aquest context, la Valldigna gaudirà de tres dies plens d’activitat per a professors, alumnat i públic amant de la música medieval. “Ens acostem a la fi d’un any acadèmic que començava a l’octubre de 2020 amb moltes il·lusions i expectatives per part d’alumnat i professorat”, confirma Mara Aranda, al capdavant del centre. “Ha estat un curs intens on el món de la música medieval ha passat a un primer pla d’actualitat, després de centúries, segles de pràcticament oblit per part de l’ensenyament musical reglat, tant a Espanya com en la resta del món”, afegeix la directora del CIMM.

El divendres 4 de juny a les 19.00 hores Eloqventia arriba a l’escenari de la Valldigna per a delectar al públic amb un concert en format duo. Titulat “Danses imaginàries”, s’ha convertit en la proposta més innovadora i característica d’aquesta formació que integren David Mayoral i Alejandro Villar, amb el qual ofereixen un recorregut per la música instrumental de la Baixa Edat mitjana a través d’una sèrie d’obres interpretades exclusivament amb flauta i percussió.

Classes magistrals de música medieval

El dissabte 5 de juny l’activitat continua amb classes especialitzades en horari de matí i vesprada (de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores) amb alguns dels professors que enguany han impartit les seves assignatures en el CIMM:

Viola de roda, simfonia i organistrum amb Jota Martínez

Els fem sonar donant voltes a una manovella que acciona una roda la qual mitjançant l’acció de gir, frega les cordes generant un so continu. Consta també d’un teclat que prem la corda, fent que es puga tocar simultàniament una melodia, a banda d’un bordó. És un instrument molt complet, una xicoteta orquestra, que transporta ‘més allà’ amb una nota pedal, que recorda al filosòfic ‘sense principi ni final’ .
En aquesta trobada repassarem i posarem en pràctica els coneixements adquirits durant tot el curs acadèmic. En primer lloc, aprofundirem en els ajustos de l’instrument i com aquests afecten el so d’aquest. En segon lloc, farem exercicis grupals de mà dreta, mà esquerra i la seva combinació. Estudiarem tècnica de so continu, so frasejat, estacato i roda lliure. En tercer lloc, ens acostarem al repertori que hem estat aprenent i el treballarem en grup. I en quart lloc, practicarem la seva interpretació, articulacions i arranjaments en l’estil de l’època, Els assistents a més podran acostar-se als instruments d’aquesta família dels quals no disposen com el organistrum, la simfonia, la viola de roda sense teclat i la viola de roda amb teclat. Jota Martínez

Vents de llengüeta doble i flautes amb Silke Schulze;

Tota una vida dedicada als instruments de vent, recorrent escenaris de tot el món i ensenyant tècniques oblidades de l’Alta Capella. Aquesta és la carta de presentació de Silke Gwendolyn Schulze, professora al capdavant del curs d’Instruments de Vent.

«En este curs l’alumnat aprofundirà en la història, ús i partitures disponibles per a tocar instruments de vent de llengüeta doble i flautes de bec,  mitjançant el coneixement de totes les tècniques. Convide especialmente a dolçaineres i dolçainers de la comarca, de la Comunitat Valenciana i d’arreu d’Espanya a participar en el curs perquè els instruments medievals que jo toque són pràcticament els mateixos que els que continuen tocant-se a les músiques tradicionals.«

 

 

Arpa amb el representant espanyol més destacat en aquest gènere, Manuel Vilas. 

«Curs dirigit a tots els interessats a introduir-se o perfeccionar-se en el món del les arpes dels segles XI-XIII. Seran benvinguts tots els interessats sense excepció, adequant-se el mètode d’ensenyament a cada alumne. Per a això, el professor utilitzarà un sistema pedagògic creat exprofeso per a aquest instrument sobre la base de fonts originals, com ara el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoria rítmica de Sant Agustí, tonarios i exemples musicals presos de molt diverses fonts. Tot això complementat amb anàlisi i estudi de les fonts iconogràfiques i textuals per a així treure interessants i molt valuoses conclusions, sempre amb l’objectiu d’aplicar de manera pràctica a l’arpa tots aquests coneixements. La improvisació sobre la base de les antigues maneres serà un dels grans objectius.» M. Vilas

 

A les 19.00 hores tindrà lloc el concert de la cantant marroquina Samira Kadiri en el Monestir de la Valldigna. La seva fascinació pel repertori musical tradicional de l’època medieval en la Península Ibèrica l’ha embarcat en una llarga recerca arqueològica del patrimoni musical en la qual estarà acompanyada pel multiinstrumentista grec Yannis Papaioannou i el kanun del músic búlgar Georgi Dimitrov. Junts presentaran un repertori ple de música andalusina, sefardita del Marroc i cant sufí aljamiat, al costat de cançons sefardites de Grècia, Turquia i Bulgària.

Les classes continuen el diumenge 6 en el mateix horari i a les 12.00, el colofó final el posaran els propis alumnes i professors amb un concert de clausura de tot el desenvolupat durant el curs.

Les inscripcions ja estan obertes. Totes les activitats són d’entrada lliure i gratuïta amb reserva prèvia i places limitades.

Per assistir és necessari confirmar mitjançant telèfon 678 066 063 o en el correu electrònic: info@cimmvalldigna.org.

El CIMM despide su curso académico (octubre 2020- junio 2021) con tres conciertos en directo y un seminario especial los días 4, 5 y 6 de junio en el Monasterio de la Valldigna, que fue centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de Valencia en la Edad Media y que hoy en en día recoge ese testigo para llevarlo hacia el futuro con coherencia, convicción y solidez.

El programa ofrecerá, por un lado, actividades formativas, con clases de los asignaturas de arpa, canto medieval, vientos de lengüeta doble, viola de rueda, sinfonía y organistrum y canto gregoriano. Por otro lado, el turismo y  la cultura se unen con visitas guiadas al complejo del Monasterio Real de Santa Maria de la Valldigna, así como la mezquita de la Xara, además de ofrecer tres conciertos en directo para poner el punto y seguido a su actividad. En este contexto, la Valldigna disfrutará de tres días llenos de actividad para profesores, alumnado y público amante de la música medieval. “Nos acercamos a finales de un año académico que empezaba en octubre de 2020 con muchas ilusiones y expectativas por parte de alumnado y profesorado”, confirma Mara Aranda, al frente del centro. “Ha sido un curso intenso donde el mundo de la música medieval ha pasado en un primer plan de actualidad, después de centurias, siglos de prácticamente olvido por parte de la enseñanza musical reglada, tanto en España como en el resto del mundo”.

El viernes 4 de junio a los 19.00 horas Eloqventia llega  al escenario de la Valldigna para deleitar al público con un concierto en formado dúo. Titulado “Danzas imaginarias”, se ha convertido en la propuesta más innovadora y característica de esta formación que integren David Mayoral y Alejandro Villar, con el cual ofrecen un recorrido por la música instrumental de la Baja Edad mediana a través de una serie de abres interpretadas exclusivamente con flauta y percusión.

El sábado 5 de junio la actividad continua con clases especializadas en horario de mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas) con algunos de los profesores que este año han impartido  asignaturas en el CIMM:

Viola de rueda, sinfonía y organistrum con Jota Martínez

«Los hacemos sonar dando vueltas a una manivela que acciona una rueda la cual mediante la acción de giro, frota los cuerdas generando uno bajo continuo. Consta también de un teclado que pulsa la cuerda, haciendo que es pueda tocar simultáneamente una melodía, además de uno bordó. Es un instrumento muy completo, una pequeña orquesta, que transporta ‘más allá’ con una nota pedal, que recuerda al filosófico ‘sin principio ni final’ .En este encuentro repasaremos y pondremos en práctica los conocimientos adquiridos durante todo el curso académico. En primer lugar, profundizaremos en los ajustes del instrumento y como estos afecten el debajo de este. En segundo lugar, haremos ejercicios grupales de mano derecha, mano izquierda y su combinación. Estudiaremos técnica de debajo continuo, debajo fraseado, estacato y rueda libre. En tercer lugar, nos acercaremos al repertorio que hemos estado aprendiendo y lo trabajaremos en grupo. Y en cuarto lugar, practicaremos su interpretación, articulaciones y arreglos en el estilo de la época, Los asistentes además podrán acercarse a los instrumentos de esta familia de los cuales no disponen como el organistrum, la sinfonía, la viola de rueda sin teclado y la viola de rueda con teclado». Jota Martínez
Vientos de lengüeta doble y flautas con Silke Schulze
Toda una vida dedicada a los instrumentos de viento, recorriendo escenarios de todo el mundo y enseñando técnicas olvidadas de la Alta Capella. Esta es la carta de presentación de Silke Gwendolyn Schulze, profesora al frente del curso de Instrumentos de Viento.
«En este curso el alumnado profundizará en la historia, uso y partituras disponibles para tocar instrumentos de viento de lengüeta doble y flautas de pico mediante el conocimiento de todas los técnicas. Invito especialmente a dulzaineras y dulzaineros de la comarca, de la Comunidad Valenciana y de toda España a participar en el curso porque los instrumentos medievales que toco, y son mi especialidad, son prácticamente los mismos que los que continúan tocandose en las músicas tradicionales.» Silke Schulze
Arpa con el representante español más destacado en este género, Manuel Vilas.
«Curso dirigido a todos los interesados a introducirse o perfeccionarse en el mundo del los arpas de los siglos XI-XIII. Serán bienvenidos todos los interesados sin excepción, adecuándose el método de enseñanza a cada alumno. Para ello utilizaré un sistema pedagógico creado exprofeso para este instrumento en base a fuentes originales, como el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoría rítmica de San Agustín, tonarios y ejemplos musicales tomados de muy diversas fuentes. Todo esto complementado con análisis y estudio de los fuentes iconográficas y textuales para así sacar interesantes y muy valiosas conclusiones, siempre con el objetivo de aplicar de manera práctica al arpa todos estos conocimientos. La improvisación en base a los antiguas maneras será uno de los grandes objetivos.» M. Vilas
Als 19.00 horas tendrá lugar el concierto de la cantante marroquí Samira Kadiri en el Monasterio de la Valldigna. Su fascinación por el repertorio musical tradicional de la época medieval en la Península Ibérica la ha embarcado en una larga búsqueda arqueológica del patrimonio musical. Estará acompañada por el multiinstrumentista griego Yannis Papaioannou y el kanun del músico búlgaro Georgi Dimitrov. Juntos presentaran un repertorio lleno de música andalusí, sefardí de Marruecos y canto sufí aljamiado, junto a canciones sefardíes de Grecia, Turquía y Bulgaria.
Las clases continúan el domingo 6 en el mismo horario y a las 12.00, el colofón final lo pondrán los propios alumnos y profesores con un concierto de clausura de todo lo desarrollado durante el curso.

Las inscripciones ya están abiertas. Todas los actividades son de entrada libre y gratuita con reserva previa y plazas limitadas.

Para asistir es necesario confirmar mediante teléfono 678 066 063 o en el correo electrónico: info@cimmvalldigna.org.