6 – 5 / PIACCERE DEI TRAVERSI

Data: Dissabte, 4 de febrer 
Hora: 19:00 hores 
On?: al Monestir de la Valldigna, Simat de la 
Valldigna, València

PIACERE DEI TRAVERSI

PROGRAMA: VITA CHRISTI D’ISABEL DE VILLENA

MÚSICA I LITERATURA A LA CORONA D’ARAGÓ

 

FORMACIÓ

Piacere dei Traversi, conjunt integrat per la soprano Carmen Botella i les flautistes  Laura Palomar i Marisa Esparza.

NOTES

Des de la seua creació en 2012, Piacere dei Traversi ha realitzat concerts en nombrosos escenaris nacionals i internacionals. A més a més, Piacere dei Traversi ha guanyat el Premi GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) en la categoria de Millor Grup del Renaixement 2021.

 Aquest programa reivindica la figura de sor Isabel de Villena, abadessa del convent de la Santíssima Trinitat de les Clarisses de València i la primera escriptora,coneguda en valencià, mitjançant la recreació musical de la seua obra Vita Christi.

Es creu que Isabel de Villena va néixer a València el 1430. Va ser escriptora i religiosa de l’ordre de les Clarisses i el seu pare era Enric de Villena, un poeta i prosista de la noblesa. Isabel va ser batejada amb el nom d’Elionor i va viure des de menuda a la cort de Maria de Castella, educant-se dins els ambients aventurers i oberts que envoltaven a Alfons el Magnànim. La dedicació a les lletres d’aquesta autora no és gaire freqüent en la seva època i sens dubte s’ha d’emmarcar dins l’esplendor cultural de la València del segle XV.

Vita Christi és la seua única obra conservada i li ha valgut el reconeixement universal. Constitueix una narració del Nou Testament des del punt de vista dels personatges femenins que envolten Jesús. Nombrosos capítols de l’obra estan dedicats, no tant a la narració dels fets de Jesús, com a descriure les ressonàncies que aquests fets tenien en Maria. A més, l’abadessa tria dels Evangelis, sempre que pot, aquells passatges en els quals les dones, directament o indirecta, figuren com a coprotagonistes decisives, o procura enfocar-los de manera que una dona o altra hi siga en un primer pla. Maria Magdalena, per exemple, ocupa en el seu relat un lloc, en extensió i en consideració, de què manca en els Evangelis. I igualment podríem dir de santa Anna i de moltes altres dones que hi apareixen. En tot moment de la Vita Christi hi ha una dona els sentiments i les paraules de la qual resumeixen l’abast o la significació de l’episodi evangèlic.

L’eix vertebrador d’aquest programa  el constitueix el recitat d’escenes escollides de la Vita Christi, seguint l’estructura narrativa del llibre i alternades amb peces musicals de l’època que fan referència a la temàtica de cada escena. Cada peça musical escollida intensifica el contingut emocional de cada moment de l’obra: el goig, el dolor, la tendresa, el turment, la devoció… Tota la música ha sigut seleccionada per la seua vinculació amb la Corona d’Aragó a l’època de sor Isabel, provinent de cançoners com ara el Cançoner de Gandia, el Cançoner de Montecassino, el Misteri d’Elx…

A més a més, a l’elaboració d’aquest programa Piacere dei Traversi ha utilitzat una pràctica habitual a l’època –el contrafactum-, que consisteix a introduir un text literari a una composició musical ja existent. Seguint aquest procediment, hem adaptat fragments de la Vita Christi a la melodia de les peces Dindirindin, Non es virili semini i Reina muy esclarecida.

En definitiva, la combinació que fa aquest programa del recitat dels diferents fragments amb la música aconsegueix impregnar per complet l’oient de l’essència cultural del Segle d’Or valencià.


Fecha: Sábado, 4 de FEBRERO 
Hora: 19:00 horas 
Dónde?: Monasterio de la Valldigna, 
Simat de la Valldigna, València

PIACERE DEI TRAVERSI

PROGRAMA: VITA CHRISTI D’ISABEL DE VILLENA

MÚSICA I LITERATURA EN LA CORONA DE ARAGÓN

FORMACIÓN

Piacere dei Traversi, conjunt integrat per la soprano Carmen Botella i les flautistes  Laura Palomar i Marisa Esparza.

NOTAS

Piacere dei Traversi, conjunto integrado por la soprano Carmen Botella y las flautistas  Laura Palomar i Marisa Esparza.

Desde su creación en 2012, Piacere dei Traversi ha realizado conciertos en numerosos escenarios nacionales e internacionales. Además, Piacere dei Traversi ha ganado el premio GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) en la categoría de Mejor Grupo del Renacimiento 2021.

Este programa reivindica la figura de sor Isabel de Villena, abadesa del convento de la Santísima Trinidad de las Clarisas de València y la primera escritora,conocida en valenciano, mediante la recreación musical de su obra Vita Christi.

Se cree que Isabel de Villena nació en València el 1430. Fue escritora y religiosa de la orden de las Clarisas y su padre era Enrique de Villena, un poeta y prosista de la nobleza. Isabel fue bautizada con el nombre de Elionor y vivió desde pequeña a la corte de Maria de Castilla, educándose dentro de los ambientes aventureros y abiertos que rodeaban a Alfonso el Magnánimo. La dedicación a las letras de esta autora no es muy frecuente en su época y sin duda se tiene que enmarcar dentro del esplendor cultural de la València del siglo XV.

Vita Christi es su única obra conservada y le ha valido el reconocimiento universal. Constituye una narración del Nuevo Testamento desde el punto de vista de los personajes femeninos que rodean Jesús. Numerosos capítulos de la obra están dedicados, no tanto a la narración de los hechos de Jesús, como describir las resonancias que estos hechos tenían en María. Además, la abadesa elige de los Evangelios, siempre que puede, aquellos pasajes en los cuales las mujeres, directamente o indirecta, figuran como coprotagonistas decisivas, o procura enfocarlos de forma que una mujer u otra esté en un primer plan. Maria Magdalena, por ejemplo, ocupa en su relato un lugar, en extensión y en consideración, de que carencia en los Evangelios. E igualmente podríamos decir de santa Anna y de otras muchas mujeres que aparecen. En todo momento de la Vita Christi hay una mujer los sentimientos y las palabras de la cual resumen el alcance o la significación del episodio evangélico.

El eje vertebrador de este programa  lo constituye el recitado de escenas escogidas de la Vita Christi, siguiendo la estructura narrativa del libro y alternadas con piezas musicales de la época que hacen referencia a la temática de cada escena. Cada pieza musical escogida intensifica el contenido emocional de cada momento de la obra: el gozo, el dolor, la ternura, el tormento, la devoción… Toda la música ha sido seleccionada por su vinculación con la Corona de Aragón en la época de sor Isabel, proveniente de cançoners como por ejemplo lo Cançoner de Gandia, el Cançoner de Montecasino, el Misterio de Elche…

Además, a la elaboración de este programa Piacere dei Traversi ha utilizado una práctica habitual en la época –lo contrafactum-, que consiste a introducir un texto literario en una composición musical ya existente. Siguiendo este procedimiento, hemos adaptado fragmentos de la Vita Christi a la melodía de las piezas Dindirindin, Non se virili semini y Reina muy esclarecida.

En definitiva, la combinación que hace este programa del recitado de los diferentes fragmentos con la música consigue impregnar por completo el oyente de la esencia cultural del Siglo de Oro valenciano.