HOME

El  Centre Internacional de Música Medieval – C.I.M.Medieval és un centre pioner en la CV i Espanya, en la formació continuada en músiques de l’Edat Mitjana des del s. V al XV.

Com a  centre d’estudis i projecte cultural integral i internacional, des de la Comunitat Valenciana, opera en connexió amb més de 15 països: Alemania, Lituania, Polònia, Aústria, Portugal, Brasil,  Itàlia, Grècia, Argentina, Mèxic, França, EEUU, Colombia, Cuba, Països Baixos, Dinamarca o Regne Unit. 

Compta per a dur a terme la seua activitat amb els exponents internacionals: professorat, intèrprets  i constructors d’instruments  més reconeguts, els quals amb la seua capacitació i destresa  transmetren una experiència  acord amb  els principis de la música i context de l’Edat Mitjana, què és la base i els fonaments de totes les músiques posteriors i fins l’actualitat.

El C.I.M.Medieval, ve a enriquir l’oferta educativa i  posar en valor les músiques de l’Edat Mitjana associades al patrimoni, la història i la cultura, reforçant els vincles amb els ancestres musicals i aprofundint en la magnitud de la seua vessant històrica, artística i cultural que fomente en intèrprets i participants, la cerca de la bellesa i el desenvolupament personal, configurant finalment un laboratori d’experiència.

La nostra activitat inclou:

El  Centro Internacional de Música Medieval – C.I.M.Medieval es un centro pionero en la CV y en España en la formación continuada de músicas de la Edad Media desde el s. V al XV.

En su función como centro de estudios y proyecto educativo internacional, desde la Comunidad de Valenciana, opera en más de 15 países: Alemania, Lituania, Polonia, Austria, Portugal, Brasil,  Italia, Grecia, Argentina, México, Francia, EEUU, Colombia, Cuba, Países Bajos, Dinamarca o Reino Unido. 

Cuenta, para llevar a cabo su actividad, con los exponentes internacionales  más reconocidos: intérpretes, profesorado y constructores de instrumentos,  los cuales, con su capacitación y destreza transmiten una experiencia acorde con  los principios de la música medieval, qué es la base y los cimientos de todas las músicas posteriores y hasta la actualidad.

El C.I.M.Medieval, viene a enriquecer la oferta educativa y  poner en valor las músicas de la Edad Media, asociadas al patrimonio, la historia y la cultura, reforzando los vínculos con los ancestros musicales y profundizando en la magnitud de su vertiente artística y cultural que fomente en las y los asistentes la búsqueda de la belleza y el desarrollo personal, configurando finalmente un laboratorio de experiencia.

Nuestra actividad incluye: