FIMIF

El Festival Internacional Medieval Infantil y Familiar és el primer el seu gènere a Europa que neix amb una vocació clara d’involucrar a tots els estrats de la societat: xiquetes i xiquets, joves i adults per al coneixement i gaudi d’una època què és la gran desconeguda de la Història malgrat que com a període comprenga mil anys.
Organitzat per la Mancomunitat de la Valldigna i el Centre Internacional de la Música Medieval i amb la col.laboración de  la Conselleria de Cultura valenciana, i  sota la  direcció de Mara Aranda.
No podem entendre que una proposta com el FIMIF es limite solament el seu àmbit geogràfic més pròxim. La cooperació amb entitats, institucions, empreses; organismes així com artistes i programadores d’altres comunitats del territori nacional i també altres països per a realitzar projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació serà una de les estratègies a seguir perquè la cooperació i sinergia aconsegueixen objectius que individualment no es podrien plantejar. L’aspiració del festival és el de constituir-se com un projecte europeu, obert al món, amb la participació i col·laboració d’altres projectes en la mateixa línia.
El FIMIF com a braç actiu del CIMM se celebra el segon cap de setmana, des de divendres per la vesprada fins diumenge migdia, de setembre. Però el projecte va més enllà amb  un calendari d’activitats que es realitzaran durant tot l’any, orientades a revaloritzar i vitalitzar el patrimoni històric i cultural. Cada edició del FIMIF un col.legi de la nostra comunitat estarà convidat a ser dirigit per un grup professional  que els dirigirà per tal d’obrir el festival en l’escenari principal a l’Esglèsia de Santa Maria.
És essencial saber d’on venim, qui hem sigut i les experiències que ens han conformat com a éssers únics i diferenciats dels altres, però part d’un col·lectiu, per a saber on volem anar i qui volem ser, fent de la nostra una societat més crítica, més versada  en valore, empàtica i sensible a les visicituts del temps que ens ha tocat viure.
La càrrega didàctica i pedagògica del FIMIF es rellevant, volem que les nostres xiquetes i xiquets experimenten plàsticament totes les experiències proposades. És esta la manera en què queden fixades la profunditat de la nostra consciència i coneixement. Volem sembrar en les futures generacions un projecte il·lusionant i que genere en elles i ells la responsabilitat i capacitats, alhora que dotar-los de les eines perquè la humanitat  avance amb altes mires cap a amples horitzons.

 

El  Festival Internacional Medieval Infantil es el primero en su género en Europa que nace con una vocación clara de involucrar a todos los estratos de la sociedad: niños, jóvenes y adultos en el conocimiento y disfrute de una época qué es la gran desconocida en la Historia a pesar de que como periodo comprenda mil años.

Organizado por la Mancomunidad de la Valldigna y el Centro Internacional de la Música Medieval y con la colaboración y soporte de la Conselleria de Cultura valenciana, y bajo la y dirección de Mara Aranda,

No podemos entender que una propuesta como el FIMIF repercuta solamente en su ámbito geográfico más próximo. La cooperación con entidades, instituciones, empresas y  organismos así como artistas y programadores de otras comunidades del territorio nacional y también otros países para realizar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación será una de las estrategias a seguir porque la cooperación y sinergia logran objetivos que individualmente no se podrían plantear. La aspiración del festival es el de constituirse como un proyecto europeo, con la participación y colaboración de otros responsables en proyectos en la misma linea.

El FIMIF como brazo activo del CIMM va más allá de unas actividades puntuales, constituyéndose en un calendario de eventos que se realizarán durando todo el año, orientados a revalorizar y vitalizar el patrimonio histórico cultural. Cada edición del FIMIF un colegio de nuestra comunidad estará invitado a ser dirigido por un grupo profesional  que los dirigirá en la realización de un espectáculo que abrirá el festival en el escenario principal a la Iglesia de Santa Maria.

Es esencial saber de dónde venimos, quiénes hemos sido y las experiencias que nos han conformado como seres únicos y diferenciados de los demás, pero parte de un colectivo, para saber dónde queremos ir y quiénes queremos ser, haciendo de la nuestra una sociedad más crítica, más versada en valores, empática y sensible a las visicitudes del tiempo que nos ha tocado vivir.

La carga didáctica y pedagógica del FIMIF es relevante, queremos que niñas y niños escuchen y vean pero también que toquen, huelan, acaricien y experimenten plásticamente todas las experiencias propuestas. Es esta la manera en que quedan fijadas en la profundidad de nuestra conciencia y conocimiento. Queremos sembrar en las futuras generaciones un proyecto ilusionante y que genere en ellas y ellos la responsabilidad y capacidades, al tiempo que dotarles de las herramientas,  para que la humanidad siga adelante con altas miras hacia amplios horizontes.