Març / marzo 6. Los músicos de Urueña

LOS MÚSICOS DE URUEÑA

‘Las gentes del libro’

Luís Delgado – César Carazo – Jaime Muñoz

El grup realitza un recorregut per les músiques que van compartir espai, temps i instruments. Cançons Sefardites recollides en la tradició Mediterrània, Cançons de Trobadors i Trovers, Música Andalusina-Magrebina, Cantiges d’Alfons Xé el Savi, Romancer hispà, etc. Músiques totes elles que van conformar el ventall cultural medieval i morisc i que arriben fins nosaltres tant a través dels manuscrits de l’època com de la tradició oral.

Un concert que aprofundeix en el coneixement i en el respecte cap a altres cultures alienes a la pròpia, que enriqueixen i diversifiquen la nostra existència.

Si bé existeixen nombroses fases de trobades i desacords en la dilatada història de la convivència medieval a Espanya, no existeix dubte històric de la imbricada societat que es desenvolupa en entre jueus, musulmans i cristians. En molts pobles i ciutats de la Península  l’oració del muezí des del seu minaret deixava pas al toc de campanes cristianes, en uns carrers en les quals els sefardites celebraven la seva festa de Purim. Parlem d’un període de la nostra tradició protagonitzat i compartit per tres religions, que sovint és pres per historiadors i sociòlegs com a exemple de convivència.

En la selecció dels instruments el grup ha aplicat el màxim rigor, a fi de buscar la tímbrica més aproximada a la qual va poder sonar en l’època. Les fonts d’informació parteixen de les representacions iconogràfiques d’Alfons Xé,  i dels pòrtics de l’època, comptant amb les dades que aporten aquells instruments que perviuen, sense canvis estructurals importants, en la música tradicional dels nostres dies. Així tindrem l’oportunitat de veure cítoles, llaüt, simfonies, violes de braç, gaites, adufes, etc.

Gaudim perquè, de la mà d’uns instruments únics, d’un passeig per aquestes melodies centenàries. Deixem que els nostres sentits s’ameren de les sensacions transmeses per aquesta música, que va sonar als carrers de les nostres ciutats i pobles, acompanyant la quotidianitat i les celebracions dels nostres avantpassats.

Luis Delgado

Interpret i autor, ha treballat en nombrosos grups. Des de 1970 es dedica a la música antiga, primer amb l’Orquestra Gaspar Sanz, després amb el grup Atrium Musicae, posteriorment amb Ensemble Cálamus, amb La Musgaña, amb el Ensemble Hispà-Marroqui Ibn Baya, amb el Ensemble francès “Le Tre Fontane”, dedicat a la música medieval occitana i amb el Grup de Música Antiga d’Eduardo Paniagua. Així mateix, la seva activitat com a autor per a teatre l l’ha portat a treballar per a directors com José Luis Gómez, Gerardo Vera, Victor Ullate, José Pascual o Jesús Castejón entre d’altres. És compositor resident del Planetari de Madrid, havent treballat també per als de Pamplona, Nova York, La Corunya, Conca, etc. Com a autor ha fet també nombroses bandes sonores per a TV (“Alquibla”, de Juan Goytisolo, “Don Juan Tenorio” de José Luis García Berlanga, “La Transició” de Victoria Prego, etc.), ballets per a la companyia de Victor Ullate (“Murta D´araxa”, “Escàndols”, “Seguiriya”, “Homenatge al Mestre Escudero” per a la RAI, etc.). Com a intèrpret ha realitzat gires a tot el món. Com a solista ha publicat 17 discos, 22 com a membre de diferents grups, ha produït més de 50 treballs i col·laborat en més de 100 enregistraments: María de la Mar Bonet, Amancio Prada, Joaquín Díaz, Luis Paniagua, Kepa Junkera, Calat Doble, Le Tre Fontane, Veus Vagues, etc. Posseeix una col·lecció de mes de mil tres-cents instruments musicals, que s’exhibeix al públic en el Museu de la Música de Urueña.

César Carazo

Natural de Badajoz, inicia els seus estudis musicals, i de violí en el Conservatori de la seva ciutat. En 1983 realitza estudis de Cant a l’Escola Superior de Madrid, i en el Conservatori de Sant Lorenzo de l’Escorial, de contrapunt i fuga. Ha participat en un gran nombre de cursos d’interpretació de música barroca, amb mestres com Marius van Altena, Isabel Poulenard, Harry van der Kamp a Holanda, Sant Lorenzo de l’Escorial, Mijas, Daroca. Des de 1983 ha pertangut al grup Neocantes, dedicat a l’estudi i interpretació de la música renaixentista i barroca espanyola amb el qual ha realitzat un innombrable nombre de concerts per Espanya i a l’estranger. Des de 1993 col·labora amb el grup “Música Antiga” d’Eduardo Paniagua, amb el qual s’ha especialitzat en la interpretació de la música medieval espanyola en les seves tres facetes, cristiana, andalusina i sefardita. Des del 2000, col·labora amb Felipe Sánchez Mascuñano en els Grups Axivil Crioll, dedicat a la música cubana del s. XIX, i Axivil Castís, dedicat a la música barroca espanyola. Ha col·laborat amb altres grups de música antiga com Tre Fontane, A l’Aire Español, Capella Real de Madrid, Capella Real de Jordi Savall, Capella Peñaflorida, Accentus (Viena). Amb el Concert Musical de G. Torrellas ha intervingut com a solista en muntatges d’oratoris, Com El Mesias, Requiem de Mozart, Dies Irae de Caldara, Visperas de Monteverdi… Amb el grup Opera Bequadro i Companyia Madrid Goyesco col·labora habitualment en la posada en escena d’òperes com La Flauta Màgica, Bastian i Bastiana, i un gran nombre de tonades de Blas de la Serna, Pablo del Moral, mestre León etc…Ha participat en un gran nombre d’enregistraments discogràfics amb el Grup de Música Antiga D’Eduardo Paniagua, Neocantes, Concent Musical, Capella Real de Madrid, Capella Real de Catalunya, Axivil Crioll, Quarteto de Urueña, Tre Fontane, Pere Ros, Ibn Bayya. etc.

Jaime Muñoz

Naix a Madrid en 1965. Entre els anys 1987-1991 cursa estudis de solfeig i flauta en el Conservatori Municipal de Madrid. Posteriorment estudiarà clarinet i saxo soprano a l’Escola de Música Creativa i en el Taller de Músics de Madrid tenint com a professors entre altres a Wade Matthews, Tom Hornsby i Willie Urrea. Atès que el seu interès sempre ha estat centrat en la música ètnica, són diversos els talleres seminari als quals acudeix: en 1991 seminari de flauta travessera de fusta impartit per Jean-Michael Veillon a Bretanya; en 1998 seminari de Kaval (flauta búlgara) en Pamporovo, Bulgària; en 2000 classes de clarinet búlgar amb Ivo Hristov a Madrid, etc. Comença a tocar professionalment en 1987 quan entra a formar part del grup de música tradicional castellana “La Musgaña”. A l’any següent són guardonats amb el primer premi en el Concurs Nacional de Música Folk convocat pel Ministeri de Cultura. A partir de llavors ha realitzat gires amb aquesta formació per tota Europa, els EUA i el Canadà. En 1995 comença a fer i arreglar música tradicional per al grup de teatre infantil “El Globo Rojo” posant música entre altres obres a “Romeo i Julieta”, “el Sastret Valent” o ”El Quixot”. A principis de 1998 compon música amb La Musgaña per a “Divines Paraules” de Valle-Inclán per encàrrec del grup de teatre de Sevilla “Talaia”. Paral·lelament al seu treball amb La Musgaña en l’actualitat col·labora assíduament, tant en enregistraments com en concerts, amb el músic i compositor Luis Delgado, amb el grup de Música Antiga d’Eduardo Paniagua, i amb el grup Alfons Xé el Savi. Altres músics amb els quals ha col·laborat en enregistraments o en directe són: Joaquín Díaz, Javier Bergia, Eduardo Laguillo, Kepa Junkera, María Salgado, Bleizi Ruz, etc .

Los MUSICOS DE URUEÑA

‘Las gentes del  Libro’

Luís Delgado – César Carazo – Jaime Muñoz

El grupo realiza un recorrido por las tres músicas que compartieron espacio, tiempo e instrumentos. Canciones Sefardíes recogidas en la tradición Mediterránea, Canciones de Trovadores y Troveros, Música Andalusí-Magrebí, Cantigas de Alfonso X el Sabio, Romancero hispano, etc. Músicas todas ellas que conformaron el abanico cultural medieval y morisco y que llegan hasta nosotros tanto a través de los manuscritos de la época como de la tradición oral.

Un concierto que profundiza en el conocimiento y en el respeto hacia otras culturas ajenas a la propia, que enriquecen y diversifican nuestra existencia.

Si bien existen numerosas fases de encuentros y desencuentros en la dilatada historia de la convivencia medieval en España, no existe duda histórica de la imbricada sociedad que se desarrolla en entre judíos, musulmanes y cristianos. En muchos pueblos y ciudades de la Península la llamada a la oración del almuédano desde su alminar dejaba paso al tañer de los campanarios cristianos, en unas calles en las que los sefardíes celebraban su fiesta de Purim. Hablamos de un periodo de nuestra tradición protagonizado y compartido por tres religiones, que frecuentemente es tomado por historiadores y sociólogos como ejemplo de convivencia.

En la selección de los instrumentos el grupo ha aplicado el máximo rigor, al objeto de buscar la tímbrica más aproximada a la que pudo sonar en la época. Las fuentes de información parten de las representaciones iconográficas de Alfonso X El Sabio y de los pórticos de la época, contando con los datos que aportan aquellos instrumentos que perviven, sin cambios estructurales importantes, en la música tradicional de nuestros días. Así tendremos la oportunidad de ver cítolas, laudes, sinfonías, violas de brazo, gaitas, adufes, etc.

Disfrutemos pues, de la mano de unos instrumentos únicos, de un paseo por estas melodías centenarias. Dejemos que nuestros sentidos se empapen de las sensaciones transmitidas por esta música, que antaño resonara en las calles de nuestras ciudades y pueblos, acompañando la cotidianidad y las celebraciones de nuestros antepasados.

Luis Delgado

Interprete y autor, ha trabajado en numerosos grupos. Desde 1970 se dedica a la música antigua, primero con la Orquesta Gaspar Sanz, luego con el grupo Atrium Musicae, posteriormente con el Ensemble Cálamus, con La Musgaña, con el Ensemble Hispano-Marroqui Ibn Baya, con el Ensemble francés “Le Tre Fontane”, dedicado a la música medieval occitana y con el Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua. Así mismo, su actividad como autor para teatro le ha llevado a trabajar para directores como José Luis Gómez, Gerardo Vera, Victor Ullate, José Pascual o Jesús Castejón entre otros. Es compositor residente del Planetario de Madrid, habiendo trabajado también para los de Pamplona, Nueva York, La Coruña, Cuenca, etc. Como autor ha compuesto también numerosas bandas sonoras para TV (“Alquibla”, de Juan Goytisolo, “Don Juan Tenorio” de José Luis García Berlanga, “La Transición” de Victoria Prego, etc.), ballets para la compañía de Victor Ullate (“Arrayán D´araxa”, “Jaleos”, “Seguiriya”, “Homenaje al Maestro Escudero” para la RAI, etc.). Como intérprete ha realizado giras en todo el mundo, y es compositor permanente del Planetario de Madrid, habiendo trabajado también para los de Nueva York, Coruña, Cuenca y Pamplona. Como solista ha publicado 17 discos, 22 como miembro de distintos grupos, ha producido más de 50 trabajos y colaborado en más de 100 grabaciones: María del Mar Bonet, Amancio Prada, Joaquín Díaz, Luis Paniagua, Kepa Junkera, Vainica Doble, Le Tre Fontane, Voces Huelgas, etc. Posee una colección de mas de mil trescientos instrumentos musicales, que se exhibe al público en el Museo de la Musica de Urueña.

César Carazo

Natural de Badajoz, inicia sus estudios musicales, y de violín en el Conservatorio de su ciudad. En 1983 realiza estudios de Canto en la Escuela Superior de Madrid, y en el Conservatorio de San Lorenzo del Escorial, de contrapunto y fuga. Ha participado en un gran número de cursos de interpretación de música barroca, con maestros como Marius van Altena, Isabel Poulenard, Harry van der Kamp en Holanda, San Lorenzo del Escorial, Mijas, Daroca. Desde 1983 ha pertenecido al grupo Neocantes, dedicado al estudio e interpretación de la música renacentista y barroca española con el que ha realizado un innumerable número de conciertos por España y en el extranjero. Desde 1993 colabora con el grupo “Música Antigua” de Eduardo Paniagua, con el que se ha especializado en la interpretación de la música medieval española en sus tres facetas, cristiana, andalusí y sefardí. Desde el 2000, colabora con Felipe Sánchez Mascuñano en los Grupos Axivil Criollo, dedicado a la música cubana del s. XIX, y Axivil Castizo, dedicado a la música barroca española. Ha colaborado con otros grupos de música antigua como Tre Fontane, Al Aire Español, Capilla Real de Madrid, Capella Real de Jordi Savall, Capilla Peñaflorida., Accentus (Viena). Con el Concento Musical de G. Torrellas ha intervenido como solista en montajes de oratorios, Como El Mesias, Requiem de Mozart, Dies Irae de Caldara, Visperas de Monteverdi… Con el grupo Opera Bequadro y Compañía Madrid Goyesco colabora habitualmente en la puesta en escena de óperas como La Flauta Mágica, Bastian y Bastiana, y un gran número de tonadillas de Blas de la Serna, Pablo del Moral, maestro León etc…Ha participado en un gran número de grabaciones discográficas con el Grupo de Música Antigua De Eduardo Paniagua, Neocantes, Concento Musical, Capilla Real de Madrid, Capella Real de Cataluña, Axivil Criollo, Quarteto de Urueña, Tre Fontane, Pere Ros, Ibn Bayya. etc.

Jaime Muñoz

Nace en Madrid en 1965. Entre los años 1987-1991 cursa estudios de solfeo y flauta en el Conservatorio Municipal de Madrid. Posteriormente estudiará clarinete y saxo soprano en La Escuela de Música Creativa y en el Taller de Músicos de Madrid teniendo como profesores entre otros a Wade Matthews, Tom Hornsby y Willie Urrea. Dado que su interés siempre ha estado centrado en la música étnica, son diversos los talleresseminario a los que acude: en 1991 seminario de flauta travesera de madera impartido por Jean-Michael Veillon en Bretaña; en 1998 seminario de Kaval (flauta búlgara) en Pamporovo, Bulgaria; en 2000 clases de clarinete búlgaro con Ivo Hristov en Madrid, etc. Comienza a tocar profesionalmente en 1987 cuando entra a formar parte del grupo de música tradicional castellana “La Musgaña”. Al año siguiente son galardonados con el primer premio en el Concurso Nacional de Música Folk convocado por el Ministerio de Cultura. A partir de entonces ha realizado giras con esta formación por toda Europa, EEUU y Canadá. En 1995 comienza a componer y arreglar música tradicional para el grupo de teatro infantil “El Globo Rojo” poniendo música entre otras obras a “Romeo y Julieta”, “el Sastrecillo Valiente” o ”Don Quijote”. A principios de 1998 compone música con La Musgaña para “Divinas Palabras” de Valle-Inclán por encargo del grupo de teatro de Sevilla “Atalaya”. Paralelamente a su trabajo con La Musgaña en la actualidad colabora asiduamente, tanto en grabaciones como en conciertos, con el músico y compositor Luis Delgado, con el grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua, y. con el grupo Alfonso X el Sabio. Otros músicos con los que ha colaborado en grabaciones o en directo son: Joaquín Díaz, Javier Bergia, Eduardo Laguillo, Kepa Junkera, María Salgado, Bleizi Ruz, etc .