7, 8, 9 gener, enero / Marcel Pérès curs i concert, curso y concierto

Taller sobre el Cant Romà Antic
Nadal i Epifania
Impartit per Marcel Pérès

7, divendres. De 10 a 14 i de 16 a 20.00

8, dissabte. De 10 a 14 i de 16 a 18.00

A les 19.00 concert

9, diumenge. De 10 a 14 hores

LLoc: Esglèsia de Santa Maria de la Valldigna, Simat de la Valldigna, València

Participació i assistència: lliure i gratuïta fins completar
l'aforament, places limitades.

Reserva: cursos@cimmedieval.com

El repertori romà antic era el cant de les litúrgies pontificals a Sant Pere i en les grans basíliques romanes del segle 8 fins a finals del segle 13. Aquest cant se situa en la frontera de la música de l’Antiguitat grecollatina i de l’Edat mitjana; el seu estudi també permet aprehendre uns certs processos d’evolució que van acabar en la formació del repertori bizantí.


La notació del cant romà antic és molt precisa. Consigna quasi tots els ornaments i revela un univers sonor molt pròxim al dels repertoris orientals com el cant bizantí, el cant siríac, el cant copte o armeni, i a més ens transmet informacions fonamentals per a comprendre com interpretar el repertori avui anomenat cant gregorià.

Aquest repertori, desgraciadament desconegut, ocupa una posició central en la història de la música religiosa. És la clau d’arc que dóna sentit i coherència a l’edifici del que hauria de ser la consciència musical d’Europa occidental, i encara més enllà. Perquè, ascendent, ens dona la clau de la filiació entre el cant del Temple de Jerusalem i l’herència de la música grega. Descendent, ens permet seguir i comprendre els tresors de la cantilació alcorànica.

El misteri de l’Epifania és fascinant. Significa tot plegat la reialesa del Verb encarnat, la seva perennitat, el seu esdevenir. Sella el llaç indestructible que uneix les realitats metafísiques i còsmiques en la seva encarnació en la història de la humanitat.

 

Marcel Pérès 

Marcel Pérès sempre va procurar comprendre perquè i com els homes van crear l’art de la música. Va fundar, en 1982, el Ensemble Organum amb el qual va emprendre una exploració metòdica dels repertoris litúrgics medievals. En 1984 va crear, en la Fundació Royaumont, un centre de recerca sobre la interpretació de les músiques medievals, el CERIMM (Centre Europeu per a la Recerca sobre la Interpretació de les Músiques Medievals) del qual va ser director fins a 1999. Amb el Ensemble Organum va realitzar una quarantena de registres discogràfics la majoria dels quals va rebre les més altes distincions: Diapason d’or, Classical Awards, Choc de l’Année du Monde de la Musiqui, New York Times’ essential rècords of the 20th century.

En 2001, Marcel Pérès va crear, en l’antiga Abadia de Moissac, el CIRMA, (Centre Itinerant de Recerca sobre les Músiques Antigues) destinat a revaloritzar a través de la música els diversos desplaçaments dels homes, dels seus pensaments i del seu saber experiencial en el curs dels segles, i a desenvolupar perspectives d’estudi complementàries entre les tradicions vives i l’arqueologia musical.

www.organum-cirma.fr

 

 

Taller sobre el Canto Romano Antiguo

Navidad y Epifanía

Enero 2022

7, viernes. De 10 a 14 y de 16 a 20:00

8, sábado. De 10 a 14 i de 16 a 18:00

A les 19:00 concierto

9, domingo. De 10 a 14 horas

Lugar: Iglesia de Santa María de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Valencia

Participación y asistencia: libre y gratuita hasta completar
aforo, plazas limitadas por estricto orden de reserva.
Reserva: cursos@cimmedieval.com

 

El repertorio romano antiguo era el canto de las liturgias pontificales a San Pedro en las grandes basílicas romanas del siglo 8 hasta finales del siglo 13. Este canto se sitúa en la bisagra de la música de la Antigüedad grecolatina y de la Edad Media permitiendo su estudio también aprehender ciertos procesos de evolución que acabaron en la formación del repertorio bizantino.

La notación del canto romano antiguo es muy precisa. Consigna casi todos los ornamentos y revela un universo sonoro muy próximo al de los repertorios orientales como el canto bizantino, el canto siriaco, el canto copto o armenio, y además nos transmite informaciones fundamentales para comprender cómo interpretar el repertorio hoy llamado canto gregoriano.

Este repertorio, desgraciadamente desconocido, ocupa una posición central en la historia de la música religiosa. Es la clave de arco que da sentido y coherencia al edificio de lo que debería ser la conciencia musical de Europa occidental, y aun más allá. Porque, ascendente, nos entrega la llave de la filiación entre el canto del Templo de Jerusalén y la herencia de la música griega. Descendente, nos permite seguir y comprender los tesoros de la cantilación coránica.

El misterio de la Epifanía es fascinante. Significa  la realeza del Verbo encarnado, su perennidad, su devenir. Sella el lazo indestructible que une las realidades metafísicas y cósmicas en su encarnación en la historia de la humanidad.

Marcel Pérès 

 Marcel Pérès siempre procuró comprender porqué y cómo los hombres crearon el arte de la música. Fundó, en 1982, el Ensemble Organum con el cual emprendió una exploración metódica de los repertorios litúrgicos medievales. En 1984 creó, en la Fundación Royaumont, un centro de investigación sobre la interpretación de las músicas medievales, el CERIMM (Centro Europeo para la Investigación sobre la Interpretación de las Músicas Medievales) del cual fue director hasta 1999. Con el Ensemble Organum realizó una cuarentena de registros discográficos la mayoría de los cuales recibió las más altas distinciones: Diapason d’or, Classical Awards, Choc de l’Année du Monde de la Musique, New York Times’ essential records of the 20th century.

En 2001, Marcel Pérès creó, en la antigua Abadía de Moissac, el CIRMA, (Centro Itinerante de Investigación sobre las Músicas Antiguas) destinado a revalorizar a través de la música los diversos desplazamientos de los hombres, de sus pensamientos y de su saber experiencial en el curso de los siglos, y a desarrollar perspectivas de estudio complementarias entre las tradiciones vivas y la arqueología musical.

www.organum-cirma.fr