5 setembre, setiembre. El Laff, música andalusina/El Laff, música andalusí

La música d’Al-Ándalus de la mà de El Laff obre el programa de tardor del CIMM el pròxim 5 de setembre

El concert és d’accés gratuït, prèvia reserva telefònica, fins a completar aforament i en ell es respectaran totes les mesures de seguretat sanitària com a distanciament, gel i ús de tapaboques.

Dissabte que ve 5 de setembre l’almàssera del Real Monestir de Santa María de la Valldigna obre les seves portes per a acollir el primer dels concerts de tardor-hivern del cicle permanent de música medieval que té lloc el primer dissabte del mes, des de setembre fins a juny. El Laff formació integrada per membres de diferents procedències: Síria, Itàlia, el Marroc, Espanya i l’Argentina oferirà un repertori en el qual es mostrarà la riquesa de la música d’Al-Ándalus, el nom que en l’Edat mitjana van donar els musulmans a la Península Ibèrica

Abdeltif Louzari, nascut en Alcazarquivir (el Marroc), la veu cantant i viola de la formació, explica ‘que la música andalusina sorgeix en el segle IX durant el Califat de Còrdova  i és un músic iraquià Ziryab que és acollit quan fuig de Bagdad el que es considera com el seu creador perquè introdueix moltes innovacions en la música que ja hi havia en el territori’.

Acompanyat per Chelo Romero: riqq, darbuka i percussions, Fernando Depiaggi: nay, Montse Salma Vives: llaüt i violoncello i Azam Kirco: kanún interpretaran peces andalusines que van influir en les músiques posteriors com les dels trobadors, igual que els instruments musicals dels quals se servien per a interpretar les seves músiques en les quals la poesia era un element fonamental. Paraules com a llaüt, rabel, guitarra i òrgan procedeixen de l’àrab oud, rabab, qitara.

En aquest concert El Laff interpretarà música andalusina que ha arribat fins als nostres dies  després de segles d’ús i mostrarà la seva expansió en països com el Marroc, Algèria, o Tunísia així com el seu reflex en música de la resta de països àrabs com Síria, Egipte, etc., en els quals les formes musicals, els ritmes i les maneres utilitzades són diferents malgrat haver rebut influències els uns dels altres. El seu director Fernando Depiaggi, fill del director de simfònica de Buenos Aires i diversos cors Rolando Depiaggi, afegeix que ‘hi ha hagut un tràfec important, un anar i venir, un intercanvi d’influències al Mediterrani, no solament entre la riba nord i sud sinó en totes les seves adreces. Des de la música andalusina que s’origina en la Península reconeixem elements d’altres cultures i punts distants que  la influeixen i enriqueixen així com aquesta nodreix i influeix a d’altres’.

La força de la tradició oral uneix i perdura

L’expressió creativa del poble i les expressions de la seva saviesa popular ve de la tradició oral, transmesos per generacions, de pares a fills durant centúries. Jocs, contes, endevinalles, cantarelles, refranys, cançons són un procés viu i permanent que va nodrint-se amb el nou contingut que els seus portadors confereixen, en un procés de creació i recreació permanent. Uneix generacions perquè tradició ve de ‘tradere’ locució llatina que significa ‘lliurar’ i serveix per a precisament passar de mà en mà aquest valor de la tradició, unint baules d’una cadena d’ancestres que conformen societats, des de la més bàsica, la família fins a la major, la que constituïm com a membres d’una espècie i grup humà.

La directora i coordinadora de programació, Mara Aranda, destaca “l’enorme responsabilitat adquirida amb plena consciència i el compromís per no solament continuar mantenint la programació del centro en aquesta etapa inestable per al món de la cultura en general i els concerts amb assistència de públic en particular, sinó incrementar inclusivament el ventall d’activitats proposades ”.

La cita és a les 19.30 hores adoptant-se totes les mesures de seguretat vigents, com el distanciament entre assistents, ús de gel hidroalcohólico i de màscara durant tot l’espectacle. Caldrà fer reserva així mateix amb anterioritat al concert per telèfon o whatsaap a causa de la limitació d’aforament al 659 388 078.

Nova temporada de música en directe en el CIMM

Els concerts continuaran fins a desembre amb una periodicitat mensual. El 3 d’octubre Al Maqam porta el seu espectacle “Romanç andalusí” i el 7 de novembre, Paloma Gutiérrez i Manuel Vilas faran el propi amb “Chantador de joi d’amor”. Begoña Olavide tanca aquest programa musical en el Monestir de la Valldigna el 5 de desembre amb “Tocs en el temps: cants de jueus, musulmans i cristians”.

 

La música de Al-Ándalus de la mano de El Laff abre el programa de otoño del CIMM el próximo 5 de septiembre

El concierto es de acceso gratuito, previa reserva telefónica, hasta completar aforo y en él se respetarán todas las medidas de seguridad sanitaria como distanciamiento, gel y uso de mascarilla.

 El próximo sábado 5 de septiembre la almazara del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna abre sus puertas para acoger el primero de los conciertos de otoño-invierno del ciclo permanente de música medieval que tiene lugar el primer sábado del mes, desde setiembre hasta junio. El Laff formación integrada por miembros de distintas procedencias: Siria, Italia, Marruecos, España y Argentina ofrecerá un repertorio en el que se mostrará la riqueza de la música de Al-Ándalus, el nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la Península Ibérica

Abdeltif Louzari, nacido en Alcazarquivir (Marruecos), la voz cantante y viola de la formación, explica ‘que la música andalusí surge en el siglo IX durante el Califato de Córdoba  y es un músico iraquí Ziryab que es acogido cuando huye de Bagdad el que se considera como su creador porque introduce muchas innovaciones en la música que ya había en el territorio’.

Acompañado por Chelo Romero: riqq, darbuka y percusiones, Fernando Depiaggi: nay, Montse Salma Vives: laúd y violoncello y Azam Kirco: kanún interpretarán piezas andalusíes que influyeron en las músicas posteriores como las de los trovadores, al igual que los instrumentos musicales de los que se servían para interpretar sus músicas en las que la poesía era un elemento fundamental. Basta recordar que palabras como laúdrabelguitarra y órgano proceden del árabe oudrababqitara.

En este concierto El Laff interpretará música andalusí que ha llegado hasta nuestros días  tras siglos de uso y mostrará su expansión en países como Marruecos, Argelia, o Túnez así como su reflejo en música del resto de países árabes como Siria, Egipto, etc., en los que las formas musicales, los ritmos y los modos utilizados son diferentes a pesar de haber recibido influencias unos de otros. Su director Fernando Depiaggi, hijo del director de sinfónica de Buenos Aires y diversos coros Rolando Depiaggi, añade que ‘ha habido un trasiego importante, un ir y venir, un intercambio de influencias en el Mediterráneo, no solamente entre la orilla norte y sur sino en todas sus direcciones. Desde la música andalusí que se origina en la Península reconocemos elementos de otras culturas y puntos distantes que  la influyen y enriquecen así como esta nutre e influye a otras tantas’.

La fuerza de la tradición oral une y perdura

La expresión creativa del pueblo y las expresiones de su sabiduría popular viene de la tradición oral, transmitidos por generaciones, de padres a hijos durante centurias. Juegos, cuento, acertijos, cantinelas, refranes, canciones son un proceso vivo y permanente que va nutriéndose con el nuevo contenido que sus portadores confieren, en un proceso de creación y recreación permanente. Une generaciones porque tradición viene de ‘tradere’ locución latina que significa ‘entregar’ y sirve para precisamente pasar de mano en mano ese valor de la tradición, uniendo eslabones de una cadena de ancestros que conforman sociedades, desde la más básica, la familia hasta la mayor, la que constituimos como miembros de una especie y grupo humano.

La directora y coordinadora de programación, Mara Aranda, destaca “la enorme responsabilidad adquirida con plena consciencia y el compromiso por no solamente seguir manteniendo la programación del centro en esta etapa inestable para el mundo de la cultura en general y los conciertos con asistencia de público en particular, sino incrementar inclusive el abanico de actividades propuestas ”.

La cita es a las 20:30 horas adoptándose todas las medidas de seguridad vigentes, como el distanciamiento entre asistentes, uso de gel hidroalcohólico y de mascarilla durante todo el espectáculo. Habrá que hacer reserva asimismo con anterioridad al concierto por teléfono o whatsaap debido a la limitación de aforo al 659 388 078.

Nueva temporada de música en directo en el CIMM

Los conciertos continuarán hasta diciembre con una periodicidad mensual. El 3 de octubre Al Maqam trae su espectáculo “Romance andaluz” y el 7 de noviembre, Paloma Gutiérrez y Manuel Vilas harán lo propio con “Chantador de joi d’amor”. Begoña Olavide cierra este programa musical en el Monasterio de la Valldigna el 5 de diciembre con “Toques en el tiempo: cantos de judíos, musulmanes y cristianos”.