3 octubre /ENSEMBLE MUSICANTES

19.00 hores

Monestir de la Valldigna

 

ENSEMBLE MUSICANTES

SONS MEDIEVALS

Ensemble Musicantes ens presenta  “Sons Medievals”, un programa que ens proposa un recorregut per música monòdica europea de la baixa Edat mitjana Europea del s.XIII i començaments de la polifonia del s.XIV (Ars Nova), format per Cantigues de Santa María, danses franceses, angleses, hongareses i italianes, estampides, saltarellos, laments i música sefardita.

Musicantes sorgeix per inquietud dels seus membres, buscant aprofundir en l’estudi i interpretació de la música Medieval i del començament del Renaixement.

Els instruments utilitzats (cítola, llaüt medieval, llaüt àrab, rabel, saltiri, chicotén, percussió, flautes, sac de gemecs, gralla, viola de roda i viola), són reproduccions d’instruments originals de l’època, inspirats en la iconografia, com el Pòrtic de la Glòria de la Catedral de Santiago de Compostel·la, La taula dels Germans Serra del Museu d’Art de Catalunya, miniatures  de les cantigues de Santa María, frescos de la Parròquia de Sant Esteban de Sos el Rei Catòlic (Saragossa), etc.

El seu repertori abasta des del S.XIII al segle XV (música monòdica de l’Edat mitjana, polifonia de l’Ars Nova i començament del Renaixement) i està format per Cantigues de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, Danses franceses, angleses i italianes, estampides, saltarellos, laments, música sefadí i andalusina, etc.

Jaime Muñoz (Flautes, Gaites, Chicontén i Gralla)

Adriana Arias (Fídula)

Jaime de l’Amo (Cítola, Saltiri, Viola de roda, Percussió i direcció)

Wafir Shaikheldin (Tambor, pandero, tar, riq, darbuka, etc.)

Organitza Mancomunitat de la Valldigna i el Centre Internacional de la Música Medieval amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura valenciana.

ENSEMBLE MUSICANTES

SONES MEDIEVALES

Ensemble Musicantes nos presenta su propuesta “Sones Medievales”, un programa que nos propone un recorrido por música monódica europea de la baja Edad Media Europea del s.XIII y comienzos de la polifonía del s.XIV (Ars Nova), formado por Cantigas de Santa María, Danzas francesas, inglesas, húngaras e italianas, estampidas, saltarellos, lamentos y música sefardí.

Musicantes surge por inquietud de sus miembros, buscando profundizar en el estudio e interpretación de la música Medieval y del comienzo del Renacimiento.

Los instrumentos utilizados (cítola, laúd medieval, laúd árabe, rabel, salterio, chicotén, percusión, flautas, gaitas, chirimía, viola de rueda y fídula), son reproducciones de instrumentos originales de la época, inspirados en la iconografía existente en nuestro país, como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, La tabla de los Hermanos Serra del Museo de Arte de Cataluña, miniaturas  de las cantigas de Santa María, frescos de la Parroquia de San Esteban de Sos el Rey Católico (Zaragoza), etc.

Su repertorio abarca desde el S.XIII al siglo XV (música monódica de la Edad Media, polifonía del Ars Nova y comienzo del Renacimiento) y está formado por Cantigas de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, Danzas francesas, inglesas e italianas, estampidas, saltarellos, lamentos, música sefadí y andalusí, etc.

 Jaime Muñoz (Flautas, Gaitas, Chicontén y Chirimía)

Adriana Arias (Fídula)

Jaime del Amo (Cítola, Salterio, Viola de rueda, Percusión y dirección)

Wafir Shaikheldin (Tambor, pandero, tar, riq, darbuka, etc.)

 

 

19:00 horas

Monasterio de la Valldigna

Organiza Mancomunitat de la Valldigna i el Centre Internacional de la Música Medieval con la colaboración de la Consellería de Cultura valenciana.