3 – 6 / ENTROPIA, CANT BIZANTÍ, CANTO BIZANTINO

Monestir de la Valldigna, 3 juny

19.00 hores

Entropía Ensemble

“Entropia” en un grup musical que va néixer de les mans de Christos Kanellos i Nikos Andrikos amb el propòsit d’interpretar músiques medievals de les tradicions musicals grega i turca, tant d’àmbits religiosos com profans. En el present concert comptem amb Dimosthenis Karahristodoulou que farà sonar la lyra d’Istanbul. En el repertori que en aquest programa proposem,  d’una banda, peces del període bizantí i post-bizantí de l’àmbit eclesiàstic, on podem gaudir de la modalitat i bellesa melismatica de la monódia bizantina, però també composicions de músiques del palau, on es reflecteix la comunicació entre instruments i veu, amb una densitat alta quant a modalitat, ornamentació melòdica i elements rítmics.

El concert es divideix en dues parts. En la primera sonaran els cants de música religiosa a dues veus i en la segona les composicions de música profana on s’uniran els instruments de corda i percussió.

Intèrprets:

Nikos Andrikos: veu, lafta

Nascut en Mitilini, Grècia, és Doctor pel departament de Musicologia de Ionian University, professor de música, investigador, compositor i solista. Ha estudiat cant bizantí des dels set anys, saz, lafta i repertori vocal, al costat dels mestres de la generació antiga de la Ràdio Turca (TRT), Mehmet Erenler, Yücel Paşmakçı i Şahin Gültekin. Ha realitzat nombrosos concerts en àmbit internacional amb diferents formacions i diverses col·laboracions en treballs discogràfics. En 2014 s’edita el seu primer disc personal Motivasyon i el 2017 el segon, Sedef per la discogràfica KALAN MUSIC en Turquia.

Christos Kanellos Malamás: veu, lafta

Nascut a Atenes de Grècia, actualment viu a Granada, és musicòleg per la Univesridad de Salamanca i llicenciat en guitarra clàssica pel Conservatori Superior de Música de Cordoba. Va començar els estudis de cant bizantí a l’edat de 15 anys amb el Dr. Georgios Zisimos i posteriorment va estudiar saz i cant otomà amb el Dr. Nikos Andrikos.  Estudia cant gregorià amb el Dr. Javier Lara. Així mateix és professor de música, compositor i solista. Ha realitzat diversos concerts per Europa amb diverses formacions i com a solista. En 2020 edita el seu primer disc personal Anemis i en 2022 el segon Oració, tots dos de composició pròpia.

Dimosthenis Karahristodoulou: lyra d’Istanbul

Nascut en 1997 a Atenes, la seva afició musical comença amb la guitarra i el baix elèctric. El seu interès per la música ètnica es crea a través del seu amor per la música i la flauta dels nadius americans. Al mateix temps, comença el viatge de creació d’instruments musicals i l’inquietant so de la lyra d’Istanbul li fa voler descobrir més. Ha pres classes amb Giorgos Kontogiannis, Stratis Psaradellis, Sokratis Sinopoulos i Derya Türkan. A Istanbul llaüt (lavta) també amb Nikos Andrikos. Comptant amb nombroses col·laboracions en viu amb artistes i bandes. A més, estudia en el Departament de Música de la Universitat de Ioannina.

 

Monasterio de la Valldigna, 3 junio

19.00 horas

Entropía” en un grupo musical creado por Christos Kanellos y Nikos Andrikos con el propósito de interpretar músicas medievales de las tradiciones musicales griega y turca, tanto de ámbitos religiosos como profanos. En el presente concierto contamos con Dimosthenis Karahristodoulou que interpretará la lyra de Estambul. En el repertorio que en este programa proponemos, hemos escogido, por un lado, piezas del periodo bizantino y post-bizantino del ámbito eclesiástico, es decir, piezas de las vísperas, maitines y de la misa en sí, donde podemos disfrutar de la modalidad y belleza melismatica de la monódia bizantina, pero también composiciones de músicas del palacio, donde se refleja la comunicación entre instrumentos y voz, con una densidad alta en cuanto a modalidad, ornamentación melódica y elementos rítmicos.

El concierto se divide en dos partes en las que se contrastará la variedad en cuanto a modos y formas de expresión del texto: silábico, semiadornado y melismático… En la primera sonarán los cantos de música religiosa a dos voces y en la segunda las composiciones de música profana donde se unirán los instrumentos de cuerda y percusión.

Intérpretes:

Nikos Andrikos: voz, lafta

Nacido en Mitilini, Grecia, es Doctor por el departamento de Musicologia de Ionian University, profesor de música, investigador, compositor y solista. Ha estudiado canto bizantino desde la edad de los siete años, saz, lafta y repertorio vocal, al lado de los maestros de la generación antigua de la Radio Turca (TRT), Mehmet Erenler, Yücel Paşmakçı y Şahin Gültekin. Ha realizado numerosos conciertos en ámbito internacional con diferentes formaciones y varias colaboraciones en trabajos discográficos. En 2014 se edita su primer disco personal Motivasyon y el 2017 el segundo, Sedef por la discográfica KALAN MUSIC en Turquia.

Christos Kanellos Malamás: voz, lafta

Nacido en Atenas de Grecia, actualmente vive en Granada, es musicólogo por la Univesridad de Salamanca y licenciado en guitarra clásica por el Conservatorio Superior de Música de Cordoba. Empezó los estudios de canto bizantino a la edad de 15 años con el Dr. Georgios Zisimos y posteriormente estudió saz y canto otomano con el Dr. Nikos Andrikos. Al mismo tiempo estudia canto gregoriano con el Dr. Javier Lara. Así mismo es profesor de música, compositor y solista. Ha realizado varios conciertos por Europa con diversas formaciones y como solista. En 2020 edita su primer disco personal Anemis y en 2022 el segundo Oración, ambos de composición propia.

Dimosthenis Karahristodoulou: lyra de Estambul

Nacido en 1997 en Atenas, su afición musical empieza con la guitarra y el bajo eléctrico. Su interés por la música étnica se crea a través de su amor por la música y la flauta de los nativos americanos. Al mismo tiempo, comienza el viaje de creación de instrumentos musicales y el inquietante sonido de la lyra de Estambul le hace querer descubrir más. Ha tomado clases con Giorgos Kontogiannis, Stratis Psaradellis, Sokratis Sinopoulos y Derya Türkan. En Estambul laúd (lavta) también con Nikos Andrikos. Contando con numerosas colaboraciones en vivo con artistas y bandas. Además, estudia en el Departamento de Música de la Universidad de Ioannina.