Desembre, diciembre 3/ Juan Carlos Asensio-Schola Antiqua concert i curs, concierto y curso

 

SCHOLA ANTIQUA

Concert dissabte, 3 de desembre a l'almàssera del Monestir 
de Santa Maria de la Valldigna, Simat de la Valldigna, 
València.

Horari: 19.00

Curs: dissabte de 10 a 14 i de 16 a 18
      diumenge de 10 a 14

Durant tota l’Edat mitjana, la litúrgia ha consagrat una important parcel·la al culte a la Verge. Des dels primers repertoris pregregorians fins a les elaborades polifonies de l’Ars Subtilior, les músiques en honor de Maria han tingut una presència activa en les celebracions cristianes. Per això, Schola Antiqua ha volgut consagrar el programa del present concert a la Mare de Déu seguint, amb la monodia i les primitives polifonies medievals, l’itinerari de la vida a qui està dedicat el cenobi. Des de la Nativitat fins a l’Asunción als cels i la posterior Glorificació efectuarem un recorregut a través de les principals fonts del cant gregorià enriquit amb obres polifòniques de manuscrits espanyols pertanyents als períodes de l’Ars Antiqua i de l’Ars Nova (ss. XII-XIV), alguns d’ells com el Còdex de Las Huelgas o el Llibre Vermell de Montserrat de clara vocació mariana. Antífones, responsoris, seqüències, cànons, al·leluies i motets pertanyents tant a la Missa com a l’Ofici Diví, se succeiran aquí en un context peculiar, no litúrgic, però sí revelador de la importància que la música va tenir en el culte diví en general i en particular cap a la devoció a la Verge.

 

SCHOLA ANTIQUA

Concierto, sábado, 3 de diciembre en la almazara del 
monasterio de Santa Maria de la Valldigna, Simat de 
la Valldigna, València.

Horario: 19:00

Curso: sábado de 10 a 14 y de 16 a 18
       domingo de 10 a 14

Durante toda la Edad Media, la liturgia ha consagrado una importante parcela al culto a la Virgen. Desde los primeros repertorios pregregorianos hasta las elaboradas polifonías del Ars Subtilior, las músicas en honor de Maria han tenido una presencia activa en las celebraciones cristianas. Por ello, Schola Antiqua ha querido consagrar el programa del presente concierto a la Madre de Dios siguiendo, con la monodia y las primitivas polifonías medievales, el itinerario de la vida a quien está dedicado el cenobio. Desde la Natividad hasta la Asunción a los cielos y la posterior Glorificación efectuaremos un recorrido a través de las principales fuentes del canto gregoriano enriquecido con obras polifónicas de manuscritos españoles pertenecientes a los períodos del Ars Antiqua y del Ars Nova (ss. XII-XIV), algunos de ellos como el Códice de Las Huelgas o el Llibre Vermell de Montserrat de clara vocación mariana. Antífonas, responsorios, secuencias, cánones, aleluyas y motetes pertenecientes tanto a la Misa como al Oficio Divino, se sucederán aquí en un contexto peculiar, no litúrgico, pero sí revelador de la importancia que la música tuvo en el culto divino en general y en particular hacia la devoción a la Virgen.

—————