Octubre, 2. DeMusica Ensemble

DEMUSICA ENSEMBLE

ELLAS EN BIZANCIO

DeMusica Ensemble és un grup dedicat a la música antiga, abasta repertoris des de l’Edat mitjana. Atès que és un grup de veus de  dones, això els permet abordar certes obres compostes, i/o adaptades per a aquesta mena de veus, i explorar diferents interpretacions, sonoritats i tímbriques.

Des dels seus inicis DeMusica Ensemble té un fort compromís amb els quals són els seus principals objectius; investigar, rescatar, interpretar, difondre i promocionar la música composta i/o interpretada per dones.

Volen aportar un impuls i treballar per a aconseguir el reconeixement de les dones en l’àmbit musical i cultural. Se centren en l’estudi i aprofundiment en les obres i repertoris musicals de compositores, i pretenen visibilitzar el paper de les dones al llarg de la història de la música.

El programa ELLAS en BIZANCIO és un recorregut pels orígens de la música cristiana primitiva centrant-se en el figura de les dones que van compondre en aquestes èpoques remotes. Ens traslladarem als antics territoris del vast Imperi Bizantí, podrem escoltar l’obra Zarmanali i indz, l’única que es conserva de la poetessa armènia Khosrovidukht Goghtnatsi (segle VIII) i li posarem música als versos de Srt’uhi Mariam (‘Santa María’), un text acròstic de nou versos de la també poetessa i compositora armènia Sahakduxt, nascuda a finalitats del s. VII.

Sonarà una selecció d’himnes de Kassia de Constantinoble (810 – c. 867) que va viure en l’Imperi romà d’Orient. És de les primeres compositores de les quals conservem música amb notació, entre les seves obres destaquen els seus himnes, epigrames i versos gnòmics.

La resta del concert està centrat en les meravelloses polifonies medievals de l’església georgiana, s’han triat composicions de diferents tradicions geogràfiques de Geòrgia corresponents a diferents temps litúrgics.

ELLAS en BIZANCIO ens submergeix en els ressons del passat i l’exotisme dels sons de l’Imperi Bizantí.

DEMUSICA ENSEMBLE

ELLAS EN BIZANCIO

 

DeMusica Ensemble es un grupo dedicado a la música antigua, abarcando repertorios desde la Edad Media. Dado que es un grupo de voces de  mujeres, esto les permite abordar ciertas obras compuestas, y/o adaptadas para este tipo de voces, y explorar diferentes interpretaciones, sonoridades y tímbricas.

Desde sus inicios DeMusica Ensemble tiene un fuerte compromiso con los que son sus principales objetivos; investigar, rescatar, interpretar, difundir y promocionar la música compuesta y/o interpretada por mujeres.

Quieren aportar un impulso y trabajar para conseguir el reconocimiento de las mujeres en el ámbito musical y cultural. Se centran en el estudio y profundización en las obras y repertorios musicales de compositoras, y pretenden visibilizar el papel de las mujeres a lo largo de la historia de la música.

El programa ELLAS en BIZANCIO es un recorrido por los orígenes de la música cristiana primitiva centrándose en el figura de las mujeres que compusieron en esas épocas remotas. Nos trasladaremos a los antiguos territorios del vasto Imperio Bizantino, podremos escuchar la obra Zarmanali e indz, la única que se conserva de la poetisa armenia Khosrovidukht Goghtnatsi (siglo VIII) y le pondremos música a los versos de Srt’uhi Mariam (‘Santa María’), un texto acróstico de nueve versos de la también poetisa y compositora armenia Sahakduxt, nacida a fines del s. VII.

Sonará una selección de himnos de Kassia de Constantinopla (810 – c. 867) que vivió en el Imperio romano de Oriente. Es de las primeras compositoras de las que conservamos música con notación, entre sus obras destacan sus himnos, epigramas y versos gnómicos.

El resto del concierto está centrado en las maravillosas polifonías medievales de la iglesia georgiana, se han elegido composiciones de diferentes tradiciones geográficas de Georgia correspondientes a diferentes tiempos litúrgicos.

ELLAS en BIZANCIO nos sumerge en los ecos del pasado y el exotismo de los sonidos del Imperio Bizantino.