CONCERTS/CONCIERTOS

El Centre Internacional de la Música Medieval organitza, juntament amb la Mancomunitat de la Valldigna i la col.laboració de la Conselleria Valenciana de Cultura un cicle anual de concerts al Monestir Reial de Santa Maria de la Valldigna en Simat de la Valldigna, València, amb el més  destactats exponents de la comunitat, regionals i internacionals, generant un moviment, sense precedents a la Comunitat Valencia i l’Estat Español on la coincidència del concert i els cursos, que els mateixos intèrprets ofereixen, atrau a un públic de qüalitat que fomenta un corrent cultural important i un augment significatiu del turisme en l’entorn local  i comarcal.

El CIMM col.labora amb altres organitzadors de concerts al ser la base de la seua filosofia, que permet la interacció i el creixement, que ens apropen a uns objectius conjunts, i que passen per propiciar elements útils de gaudi, alhora que altament educatius i sensibilitzadors cap a la realitat diversa del món en què vivim.

El Centro Internacional de la Música Medieval organiza, junto con la Mancomunidad de la Valldigna y la colaboración de la Consellería Valenciana de Cultura un ciclo anual de conciertos en el Monasterio Real de Santa Maria de la Valldigna en Simat de la Valldigna, Valencia, con los más  destados exponentes de la comunidad, regionales e internacionales, generando un movimiento, sin precedentes, en la Comunidad Valencia y el Estado Español donde la coincidencia del concierto y los cursos, que los mismos intérpretes ofrecen, atrae a un público de calidad que fomenta una corriente cultural importante y un aumento significativo del turismo en el entorno local  y comarcal.

El CIMM colabora con otros organizadores de conciertos al ser la base de su filosofía, que permite la interacción y el crecimiento conjunto, acercándolo a unos objetivos que pasan para propiciar elementos útiles de goce, a la vez que altamente educativos y sensibilizadores hacia la realidad diversa del mundo en que vivimos.