Cristina Alís / Tablatures i disminucions. De Robertsbridge a Cabezón / Tablaturas y disminuciones

Desplaza el cursor para castellano 

Curs de tablatures i disminucions de Robertsbridge a Cabezón

Curs centrat en les diferents fonts de tablatures medievals i del renaixement primerenc per a instruments polifònics: s. XIV, XV i XVI. Inclou: Buxheim, Faenza, Robertsbridge, Lochamer i altres.

Curs obert a cembalistes, organistes, organetistes, llaütistes, arpistes i tots els instrumentistes amb ganes d’aprendre sobre les intabulacions.

Es treballarà les notacions, els seus estils i la seva interpretació.

Curs de tablaturas y disminuciones de Robertsbridge a Cabezón

Curso centrado en las diferentes fuentes de tablaturas medievales y del renacimiento temprano para instrumentos polifónicos: s. XIV, XV y XVI. Incluye: Buxheim, Faenza, Robertsbridge, Lochamer y otros.

Curso abierto a cembalistas, organistas, organetistas, laudistas, arpistas y todos los instrumentistas con ganas de aprender sobre las intabulacions.

Se trabajará las notaciones, sus estilos y su interpretación.