DIUMENGE 11 SETEMBRE/SETIEMBRE. TALLER CONSTRUCCIÓ D’UN HERBARI EN FAMILIA. CONSTRUCCIÓN DE UN HERBARIO

TALLER FAMILIAR EL MEU PRIMER HERBARIUM
HORARI: 10-11.30
EDAT: 6-10 ANYS, FAMILIAR

L’eina del coneixement botànic en època medieval.

Antigament, era molt comú recollir fulles i flors del camp per a assecar-les, documentar-les, pintar-les i guardar-les en un llibre fet a mà. Aquest llibre tan especial rebia el nom de Herbarium. Uns llibres que van ser molt populars durant l’Edat mitjana. Els copistes van documentar i van identificar cadascuna de les espècies vegetals que tenien a la seva disposició amb finalitats medicinals i sanatoris, recopilant així en un mateix llibre multitud de coneixements. Els herbarium no sols tenen text, sino que el seu gran atractiu resideix en les il·lustracions pintades que hi ha en ell.

I si fem el nostre primer herbari? Utilitzant les tècniques i el format dels nostres avantpassats, crearem el nostre propi herbarium, ple de color, coneixement botànic i imaginació.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

● Posar en pràctica l’après a través del mètode científic

● Conèixer el procés de fabricació d’un herbarium

● Conèixer les principals obres d’aquest estil de llibre en el món, amb l’objectiu d’inspirar-nos per a crear el nostre propi.

● Aprendre la metodologia d’identificació de les plantes.

● Estimular la imaginació, la creativitat i la participació ciutadana

COMPETÈNCIES

● Social i cívica

● Iniciativa i esperit emprenedor

● Aprendre a aprendre

● Consciència i expressions culturals

PROGRAMACIÓ

● Explicació històrica sobre l’aparició dels herbaris medievals.

● Visualitzarem alguns dels llibres en els quals es van inspirar els copistes medievals com De matèria medica (conegut popularment com Dioscórides i escrit en el segle I d. C). Posteriorment també veurem llibres creats en època medieval i explicarem les seves característiques més significatives.

● Identificació de les espècies vegetals

● Creació de les nostres pròpies fitxes amb els usos i descripcions bàsiques de les plantes i flors amb finalitats medicinals, així com altres dades com el lloc de procedència, manera de recol·lecció, etc. basats en alguns herbaris medievals.

● Il·luminació de les plantes i flors amb pinzells i aquarel·les

● Aprendrem a ordenar les nostres fitxes botàniques segons com ho feien en el passat, ja que tenien un mètode d’ordenació per a això.

● Creació de les nostres pròpies fitxes (text i imatges) a través de l’observació de plantes reals que posarem a la disposició dels participants, imitant així el mateix mètode científic que antigament realitzaven els copistes.

● Els copistes amb el temps també van crear espècies botàniques plenes de fantasia, on es barrejava el real amb l’irreal. Crearem també la nostra pròpia fitxa botànica plena d’elements fantàstics, tal i com feien els copistes medievals.

● Recopilarem tot el contingut i fabricarem el nostre propi catàleg botànic (herbarium) amb materials reciclats. EDAT Els tallers s’adaptaran a la mena de públic triat.

● Per a famílies (públic infantil acompanyat d’adults). Es crearan activitats i recursos perquè es treballi en equip, de manera conjunta per igual.

● Per a públic infantil o juvenil.

DURADA 1.30 hores

RECURSOS

● Material fungible: La monitora portarà tot el material necessari per a la realització del taller.

 

TALLER FAMILIAR MI PRIMER HERBARIUM

MI PRIMER HERBARIO 

HORARIO: 10-11:30 EDAT: 6-10 ANYS

La herramienta del conocimiento botánico en época medieval.

Antiguamente, era muy común recoger hojas y flores del campo para secarlas, documentarlas, pintarlas y guardarlas en un libro hecho a mano. Este libro tan especial recibía el nombre de Herbarium. Unos libros que fueron muy populares durante la Edad Media. Los copistas documentaron e identificaron cada una de las especies vegetales que tenían a su disposición con fines medicinales y sanatorios, recopilando así en un mismo libro multitud de conocimientos. Los herbarium no solo tienen texto, sino que su gran atractivo reside en las ilustraciones pintadas que hay en él.

¿Y si hacemos nuestro primer herbario?

Utilizando las técnicas y el formato de nuestros antepasados, crearemos nuestro propio herbarium, lleno de color, conocimiento botánico e imaginación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

● Poner en práctica lo aprendido a través del método científico

● Conocer el proceso de fabricación de un herbarium

● Conocer las principales obras de este estilo de libro en el mundo, con el objetivo de inspirarnos para crear el nuestro propio.

● Aprender la metodología de identificación de las plantas.

● Estimular la imaginación, la creatividad y la participación ciudadana

COMPETENCIAS

● Social y cívica

● Iniciativa y espíritu emprendedor

● Aprender a aprender

● Conciencia y expresiones culturales

PROGRAMACIÓN

● Explicación histórica sobre la aparición de los herbarios medievales.

● Visualizaremos algunos de los libros en los que se inspiraron los copistas medievales como De materia medica (conocido popularmente como Dioscórides y escrito en el siglo I d. C). Posteriormente también veremos libros creados en época medieval y explicaremos sus características más significativas.

● Identificación de las especies vegetales

● Creación de nuestras propias fichas con los usos y descripciones básicas de las plantas y flores con fines medicinales, así como otros datos como el lugar de procedencia, modo de recolección, etc. basados en algunos herbarios medievales.

● Iluminación de las plantas y flores con pinceles y acuarelas

● Aprenderemos a ordenar nuestras fichas botánicas según como lo hacían en el pasado, ya que tenían un método de ordenación para ello.

● Creación de nuestras propias fichas (texto e imágenes) a través de la observación de plantas reales que pondremos a disposición de los participantes, imitando así el mismo método científico que antiguamente realizaban los copistas.

● Los copistas con el tiempo también crearon especies botánicas llenas de fantasía, donde se mezclaba lo real con lo irreal. Crearemos también nuestra propia ficha botánica llena de elementos fantásticos, tal y cómo hacían los copistas medievales.

● Recopilaremos todo el contenido y fabricaremos nuestro propio catálogo botánico (herbarium) con materiales reciclados. EDAD Los talleres se adaptarán al tipo de público elegido.

● Para familias (público infantil acompañado de adultos). Se crearán actividades y recursos para que se trabaje en equipo, de forma conjunta por igual.

● Para público infantil o juvenil.

DURACIÓN 1:30

RECURSOS

● Material fungible: La monitora llevará todo el material necesario para la realización del taller.