Jota Martínez / violes de ploma i cítoles, vihuelas de plectro y cítolas

Desplaza el cursor para castellano

Les seves classes consistiran en l’aproximació als repertoris de l’Edat mitjana a través de la família de les violes de ploma i les cítoles.

Per a aquelles i aquells que no disposen d’instrument, tenim luthiers treballant en la fabricació d’instruments d’estudi, ideals per a iniciació.

En 2004 Jota Martínez comença la tasca de documentació i reconstrucció dels instruments musicals representats en les obres que va manar escriure Alfons Xé. En 2020 aconsegueix completar el “Instrumentarium musical alfonsí”,  reconstrucció dels diferents instruments musicals que trobem en les il·luminacions i miniatures dels manuscrits realitzats en la cort del rei castellà, un total de 60 peces.

Abans d’aquest punt publica el llibre ‘Instruments musicals de la tradició medieval espanyola‘ amb el coneixement íntegre del procés d’un instrument des de la sortida del tronc fins que aconsegueix reproduir les seves primeres notes.

Ha treballat amb Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfons Xé el Savi (Música Medieval Espanyola), Música Antiga Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers (Música Antiga), Axivil (Música Antiga). Ensemble Diatessaron. (Música Barroca), Ensemble Xácara. (Música Medieval i renaixement), Ensemble L´Allegreza. (Música Pre-Barroca Espanyola) i en l’actualitat dirigeix l’Ensemble Alfonsí.

Les seves classes consistiran en l’aproximació als repertoris de l’Edat mitjana a través de la família de les violes de ploma i les cítoles.

Per a aquelles i aquells que no disposen d’instrument, tenim luthiers treballant en la fabricació d’instruments d’estudi, ideals per a iniciació.

 

Coneguent un poc més a Jota Martínez

Conociendo un poco más a Jota Martínez

En 2004 Jota Martínez empieza la tarea de documentación y reconstrucción de los instrumentos musicales representados en las obras que mandó escribir Alfonso X. En 2020 consigue completar el “Instrumentarium musical alfonsí”,  reconstrucción de los distintos instrumentos musicales que encontramos en las iluminaciones y miniaturas de los manuscritos realizados en la corte del rey castellano, un total de 60 piezas.

Antes de este punto publica el libro ‘Instrumentos musicales de la tradición medieval española’ con un gran éxito entre especialistas, tañedores y luthieres. Desde el conocimiento íntegro del proceso de un instrumento desde la salida del tronco hasta que consigue reproducir sus primeras notas.

Ha trabajado con Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfonso X el Sabio (Música Medieval Española), Música Antigua Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers (Música Antigua), Axivil (Música Antigua). Ensemble Diatessaron. (Música Barroca), Ensemble Xácara. (Música Medieval y renacimiento), Ensemble L´Allegreza. (Música Pre-Barroca Española) y en la actualidad dirige el ‘Ensemble Alfonsí’.

Sus clases consistirán en la aproximación a los repertorios de la Edad Media a través de la familia de las vihuelas de péñola y cítola.

Para  aquellas i aquellos que no dispongan de instrumento, tenemos luthieres trabajando en la fabricación de instrumentos de estudio, ideales para la iniciación.