Juny, junio 5. Samira Kadiri

SAMIRA KADIRI

SAFAR, EL VIAJE

Samira Kadiri, cantant

Georgi Dimitrov, kanun

Yannis Papaioannou, llaüt, buzuk

 

 

 

La cantant marroquina, Samira Kadiri, desenvolupa la seva fascinació pel repertori musical tradicional de l’època medieval en la Península Ibèrica, embarcada en una llarga recerca arqueològica del patrimoni musical maghrebi-andalús, cristià-andalús i ladino.

Samira Kadiri va estudiar art dramàtic i cant líric a Rabat i Tetuan, perfeccionant-se amb el professorat de l’Institut Nacional de Música de París, entre altres. La seva formació lírica li ha permès durant l’última dècada introduir-se en una experiència única en el Món Àrab, participant en una infinitat d’actuacions per tot el Mediterrani (el Marroc, Espanya, Turquia, Egipte…).

Juntament amb Nabil Akbib i Hicham Zoubairi crea el grup Arabesque per a la recerca de la música àrab en el llegat euromediterrani.
Després de la interpretació de molts recitals dins i fora del Marroc amb la pianista Carmen Álvarez o amb el Grup Espanyol de la Música de Cambra, va decidir prestar la seva veu a la música del llegat modal dels països del Mediterrani.

Va ser pionera a interpretar les creacions de Mustafá Aicha després de llarg temps de pèrdua d’aquestes, entre els seus arxius, durant més de quinze anys. També va interpretar notòries peces del repertori mundial.

Samira Kadiri representa la modernitat, de família de cantants del repertori sufí, uneix la tradició oral als estudis reglats, escriptura musical i cant, tant àrab i andalusí com del cant occidental del gran repertori clàssic i operístic.

És una de les veus més destacades del món àrab, el seu domini de la tècnica tant àrab com occidental l’han portat a fer concerts amb repertoris de les dues cultures. Les seves magnífiques qualitats vocals estan acompanyades d’una gran dolçor i una finíssima sensibilitat en els matisos i l’expressivitat. Artista i intel·lectual, també participa en congressos i cursos universitaris donant conferències, així com desenvolupant activitats de gestió cultural. És directora de la Maison de Culture de Tetuan i Directora de la Trouppe Regional du Théâtre de Tànger-Tetuan del Ministère de la Culture i amb la seva veu vol transmetre un missatge de pau i amor.

En aquest concert juntament amb el multiinstrumentista grec Yannis Papaioannou i el kanun del músic búlgar Georgi Dimitrov ens presenta el seu repertori (música andalusina, sefardita del Marroc, cant sufi aljamiat…) i també cançons sefardites de Grècia, Turquia i Bulgària.

SAMIRA KADIRI

SAFAR, EL VIAJE

Samira Kadiri, cantante

Georgi Dimitrov, kanun

Yannis Papaioannou, laúd, buzuk, voz

 

La cantante marroquí, Samira Kadiri, desarrolla su fascinación por el repertorio musical tradicional de la época medieval y del Renacimiento en la Península Ibérica, embarcada en una larga investigación arqueológica del patrimonio musical maghrebi-andaluz, cristiano-andaluz y ladino.

Samira Kadiri
Samira Kadiri estudió arte dramático y canto lírico en Rabat y Tetuán, perfeccionándose con el profesorado del Instituto Nacional de Música de París, entre otros. Su formación lírica le ha permitido durante la última década lucirse en una experiencia única en el Mundo Árabe, participando en un sinfín de actuaciones por todo el Mediterráneo (Marruecos, España, Turquía, Egipto…).

Junto con Nabil Akbib e Hicham Zoubairi crea el grupo Arabesque para la investigación de la música árabe en el legado euromediterráneo.
Tras la interpretación de muchos recitales dentro y fuera de Marruecos con la pianista Carmen Álvarez o con el Grupo Español de la Música de Cámara, decidió prestar su voz a la música del legado modal de los países del Mediterráneo.

Fue pionera en interpretar las creaciones de Mustafá Aicha tras largo tiempo de pérdida de las mismas, entre sus archivos, durante más de quince años. También interpretó notorias piezas del repertorio mundial.

Samira Kadiri representa la modernidad, de familia de cantantes del repertorio sufí, une la tradición oral a los estudios reglados, escritura musical y canto, tanto árabe y andalusí como del canto occidental del gran repertorio clásico y operístico.

Es una de las voces más destacadas del mundo árabe, su dominio de la técnica tanto árabe como occidental le han llevado a dar conciertos con repertorios de las dos culturas. Sus magníficas cualidades vocales están acompañadas de una gran dulzura y una finísima sensibilidad en los matices y la expresividad. Artista e intelectual, también participa en congresos y cursos universitarios dando conferencias, así como desarrollando actividades de gestión cultural. Es directora de la Maison de Culture de Tetuán y Directora de la Trouppe Regional du Théâtre de Tánger-Tetuán del Ministère de la Culture y con su voz quiere transmitir un mensaje de paz y amor.

En este concierto junto con el multiinstrumentista griego Yannis Papaioannou y el kanun del músico búlgaro Georgi Dimitrov nos presenta su repertorio (música andalusí, sefardita de Marruecos, canto sufi aljamiado…) y también canciones sefarditas de Grecia, Turquía y Bulgaria.