Maig/Mayo, 2 Menestrils

MENESTRILS

AHABÁH

horari: 12 hores del migdia

LLoc: Esglèsia de santa Maria

El grup de Música Antiga MENESTRILS, naix a Ontinyent (País Valencià) l’any 1991, està integrat per diversos músics que es dediquen a l’estudi i l’interpretació de la Música de l’Època Medieval.

El nom de “Menestrils” denominava antigament als descendents dels Joglars (músics professionals que acompanyaven els trobadors en les actuacions a les corts i als palaus).  En la segona meitat del sègle XIV eren contractats per la noblesa deixant d’anar de carrer en carrer i reunint-se en grups d’instrumentistes més o menys amplis, coneguts com menestrels, ministrers, ministrils, o menestrils.

Inicialment, el grup treballava únicament la música vocal, però a partir de 1994, es dedica prioritàriament a l’estudi i la interpretació de la música medieval (fonamentalment del s.XI fins al s.XV). Els seus objectius són executar amb la màxima fidelitat possible la música antiga i realitzar una tasca pedagògica de difusió d’aquesta interessant música. Ha recopilat tot un extens repertori de música antiga amb moltes arrels populars encara ben vives en el nostre substrat musical. El resultat és un ampli recull de cants i música medieval: El Cant de la Sibil.la, Misteri d’Elx, Cançons de trobadors i trouvères (s.XII-XIII), Cantigues de Santa Maria d’Alfons X el Savi (s.XIII), Llibre Vermell de Montserrat (s.XIV), Cançons Sefardites,  música Andalusí, Cançons del Carmina Burana i Música instrumental (s.XIV-XV), així com música popular.

Des de la seua creació, Menestrils ha realitzat més de tres-cents concerts per tot arreu del territori del País Valencià, Catalunya, Andalusia i Murcia, despertant un gran interès del públic per la música que interpreten.

Els instruments que acompanyen les veus són una replica dels originals medievals, podran doncs escoltar instruments de corda, vent i percussió tant diversos com el següents: llaüt, viola, saltiri, viola de roda, vihuela, fídula, trompeta marina, flautes, cromorns, xirimíes, sac de gemecs, sacabutx, tambors medievals, panderos, címbals, cròtals…

El grup ha rebut diversos Premis i nomenaments al llarg dels seus 29 anys de trajectòria entre els que podem destacar:  IXª Edició Literària – Sant Vicent del Raspeig;  Xª Edició del Festival Internacional de Música d’Albal;  XXIII edició “Roure Valencià” Bloc Nacionalista Valencià d’Ontinyent;  XI premi “Benicadell” a la defensa de la cultura valenciana, entre altres de nivell local i comarcal.  Així també, a 2017 van ser guardonats amb el Premi 9 d’Octubre Ciutat d’Ontinyent i, recentment, el Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida els ha atorgat el Premi Fer Comarca 2020.

Destaquen entre els seus treballs, enregistraments/gravacions com “La Música a la Cort de Jaume I” (1993); música dels Trobadors i Trouvères del s.XII-XIII “Amors Mercé” (1995); la banda sonora de l’obra de teatre “Merlí i el Jove Artús” (1997); el “Cançoner Trobadoresc de Sant Joan de les Abadesses i altres cançons de trobadors” (1998); Música Tradicional d’Ontinyent “Rode la Bola” (2002); CDrom interactiu basat en populars rondalles “Sendes i Carenes” El món d’Enric Valor (2007); la banda sonora de la Sèrie/documental “L’Herència Monàstica”(2009).

L’últim treball del grup ha estat l’enregistrament d’un CD, que recopila els últims repertoris de concerts, incloent l’actual que arreplega el llegat de les tres cultures (àrab, sefardí i cristiana); basat en melodies àrabs mediterrànies i de la lírica andalusí, el cançoner sefardí i també en la música de Cantigues i Trobadors, tot interpretat amb instruments que repliquen els de l’època.

Aquest gira al voltant d’un mateix tema que serveix com a nexe d’unió: l’amor, hubb, ahabáh (segons la llengua de cada cultura -cristiana, àrab i sefardí-).

El grupo de Música Antigua Menestrils, nace en Ontinyent (País Valenciano) en 1991, está integrado por varios músicos que se dedican al estudio y la interpretación de la Música de la Época Medieval.

El nombre de “Menestrils” denominaba antiguamente a los descendentes de los Juglares (músicos profesionales que acompañaban los trovadores en las actuaciones a las cortes y a los palacios).  En la segunda mitad del siglo XIV eran contratados por la nobleza yendo por las calles y reuniéndose en grupos de instrumentistas más o menos amplios, conocidos como menestrels, ministriles, ministriles, o menestrils.

Inicialmente, el grupo trabajaba únicamente la música vocal, pero a partir de 1994, se dedica prioritariamente al estudio y la interpretación de la música medieval (fundamentalmente del s.XI hasta el s.XV). Sus objetivos son ejecutar con la máxima fidelidad posible la música antigua y realizar una tarea pedagógica de difusión de esta interesante música. Ha recopilado todo un extenso repertorio de música antigua con muchas raíces populares todavía muy vivas en nuestro sustrato musical. El resultado es una amplia compilación de cantos y música medieval: El Canto de la Sibil.la, Misterio de Elche, Canciones de trovadores y trouvères (s.XII-XIII), Cantigues de Santa Maria de Alfonso X el Sabio (s.XIII), Libre Vermell de Montserrat (s.XIV), Canciones Sefardíes,  música Andalusí, Canciones del Carmina Burana y Música instrumental (s.XIV-XV), así como música popular.

Desde su creación, Menestrils ha realizado más de trescientos conciertos por todas partes del territorio del País Valenciano, Cataluña, Andalucía y Murcia, despertando un gran interés del público por la música que interpretan.

Los instrumentos que acompañan las voces son una replica de los originales medievales, podrán pues escuchar instrumentos de cuerda, viento y percusión tanto varios como el siguientes: laúd, viola, salterio, viola de rueda, vihuela, fídula, trompeta marina, flautas, cromornos, xirimías, gaitas, tambores medievales, panderos, címbalos, crótalos…

El grupo ha recibido varios Premios y nombramientos a lo largo de sus 29 años de trayectoria entre los que podemos destacar:  IXª Edición Literaria – San Vicente del Raspeig;  Xª Edición del Festival Internacional de Música de Albal;  XXIII edición “Roure Valencià” Bloc Nacionalista Valenciano de Ontinyent;  XI premio “Benicadell” a la defensa de la cultura valenciana, entre otras de nivel local y comarcal.  Así también, a 2017 fueron galardonados con el premio 9 de Octubre Ciudad de Ontinyent y, recientemente, el Instituto de Estudios de la Vall d’Albaida los ha otorgado el premio Hacer Comarca 2020.

Destacan entre sus trabajos, grabaciones/grabaciones como “La Música a la Corte de Jaime I” (1993); música de los Trovadores y Trouvères del s.XII-XIII “Amores Mercé” (1995); la banda sonora de la obra de teatro “Merlí y el Joven Artús” (1997); el “Cançoner Trobadoresc de Sant Joan de les Abadesses y otras canciones de trovadores” (1998); Música Tradicional de Ontinyent “Ruedo la Bola” (2002); CDrom interactivo basado en populares fábulas “Sendas y Carenas” El mundo de Enric Valor (2007); la banda sonora de la Serie/documental “La Herencia Monástica”(2009).

El último trabajo del grupo ha sido la grabación de un CD, que recopila los últimos repertorios de conciertos, incluyendo el actual que recoge el legado de las tres culturas (árabe, sefardí y cristiana); basado en melodías árabes mediterráneas y de la lírica andalusí, lo cançoner sefardí y también en la música de Cantigues y Trovadores, todo interpretado con instrumentos que replican los de la época.

Este gira alrededor de un mismo tema que sirve como nexo de unión: el amor, hubb, ahabáh (según la lengua de cada cultura -cristiana, árabe y sefardí-).

GRUP DE MUSICA ANTIGA MENESTRILS