Programa 2020

 

Centre de Recerca i Interpretació de la Música Medieval (CIMM)

El primer Festival Internacional Medieval per a públic infantil (i familiar) d’Europa se celebra a la Valldigna el 11, 12 i 13 de setembre

El Centre de Recerca i Interpretació de la Música Medieval (CIMM) de la Valldigna (València) presenta la primera edició del Festival Internacional Medieval Infantil (FIMIF).

Aquest esdeveniment és pioner en el seu gènere a Europa i neix amb una vocació clara d’involucrar a tots els estrats de la societat en el coneixement  i gaudi  i sensibilitzar-los cap una època què és la gran desconeguda en la Història a pesar que com a període comprenga mil anys.

El FIMIF com a braç actiu del CIMM empra en aquesta primera edició 3 dies per a la seva realització, però el projecte va més enllà constituint-se en una successió d’activitats que es realitzaran durant tot l’any, orientades a revaloritzar i vitalitzar el patrimoni històric cultural, literari o musical dirigides a aquest públic infantil amb el qual compartim i habitem aquest present però  que són els protagonistes, els actors principals del futur. A ells està dedicat per a contribuir en la seva formació com a persones més versades, més crítiques, amb més valors i capacitat de decisió que redundin en una societat més humanitzada, sostenible i coherent en el seu conjunt.

Mara Aranda apunta que “és una responsabilitat adquirida i un ferm compromís  posar en valor aquest patrimoni  immaterial amb el qual compta la comarca: literatura, llengua, història, música -a més dels instruments musicals que van acompanyar de manera funcional als homes i dones d’aquesta època i que igual que avui, sentien la necessitat de cantar, ballar, sentir, plorar, estimar.»

No podem entendre que una proposta com el FIMI repercuteixa solament en el seu àmbit geogràfic més pròxim. La cooperació amb entitats, institucions, empreses i  organismes així com artistes i programadors d’altres comunitats del territori nacional i també altres països per a realitzar projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació serà una de les estratègies a seguir perquè la cooperació i sinergia aconsegueixen objectius que individualment no es podrien plantejar. L’aspiració del festival és el de constituir-se com un projecte europeu, amb la participació i col·laboració d’altres responsables en projectes en la mateixa línia.

És per tot això que la càrrega didàctica i pedagògica del FIMIF és molt gran. “Volem que xiquetes i xiquets escolten i veguen però també que toquen, oloren, miren, tasten i experimenten plàsticament totes les matèries que és la manera com es queden fixades en la profunditat de la nostra consciència i coneixement. Volem sembrar en les futures generacions un projecte il·lusionant i que desperte tota la seva potencialitat, al mateix temps que dotar-los de les eines per a fer-lo possible”.

El CIMM va obrir les seves portes al gener de 2020 oferint des d’aleshores trobades amb la música en directe i cursos de formació en línia i presencials de música, veu i instruments medievals.

 

 

Centro de Investigación e Interpretación de la Música Medieval (CIMM)

El primer Festival Internacional Medieval para público infantil (y familiar) de Europa se celebra en La Valldigna el 11, 12 y 13 de septiembre

El Centro de Investigación e Interpretación de la Música Medieval (CIMM) de la Valldigna (Valencia) presenta el Festival Internacional Medieval Infantil (FIMIF), que celebra los próximos 11, 12 y 13 de setiembre su primera edición. El festival cuenta con el apoyo de la Mancomunidad de la Valldigna y la Conselleria de Cultura,  bajo la  dirección de Mara Aranda.

Este evento es pionero en su género en Europa y nace con una vocación clara de involucrar a todos los estratos de la sociedad en el conocimiento, la sensibilización y disfrute de una época qué es la gran desconocida en la Historia a pesar de que como periodo comprenda mil años.

El FIMIF como brazo activo del CIMM emplea en esta primera edición 3 días para su realización, pero el proyecto va más allá constituyéndose en una sucesión de actividades que se realizarán durando todo el año, orientadas a revalorizar y vitalizar el patrimonio histórico cultural, literario o musical dirigidas a ese público infantil con el que compartimos y habitamos este presente pero  que son los protagonistas, los actores principales del futuro. A ellos está dedicado para contribuir en su formación como personas más versadas, más críticas, con más valores y capacidad de decisión que redunden en una sociedad más humanizada, sostenible y coherente en su conjunto.

Mara Aranda apunta que “es una responsabilidad adquirida y un firme compromiso poner en valor este patrimonio material e inmaterial con el que cuenta la comarca: literatura, lengua, historia, música -además de los instrumentos musicales que acompañaron de forma funcional a los hombres y mujeres de esta época y que igual que hoy, sentían la necesidad de cantar, bailar, sentir, llorar, amar. »

No podemos entender que una propuesta como el FIMI repercuta solamente en su ámbito geográfico más próximo. La cooperación con entidades, instituciones, empresas y  organismos así como artistas y programadores de otras comunidades del territorio nacional y también otros países para realizar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación será una de las estrategias a seguir porque la cooperación y sinergia logran objetivos que individualmente no se podrían plantear. La aspiración del festival es el de constituirse como un proyecto europeo, con la participación y colaboración de otros responsables en proyectos en la misma linea.

Es por todo esto que la carga didáctica y pedagógica del FIMI es muy grande. “Queremos que niñas y niños escuchan y vean pero también que toquen, huelan, miren…y vean!, prueben y experimentan plásticamente todas las materias que es la manera como se quedan fijadas en la profundidad de nuestra conciencia y conocimiento. Queremos sembrar en las futuras generaciones un proyecto ilusionante y que despierte toda su potencialidad, al tiempo que dotarles de las herramientas para ello”.

El CIMM abrió sus puertas en enero de 2020 ofreciendo desde entonces encuentros con la música en directo y cursos de formación online de música, voz e instrumentos medievales.