Juan Carlos Asensio / Cants litúrgics llatins / Cantos litúrgicos latinos

INCRIPICIÓ/MATRÍCULA

Desplaza el cursor para castellano 

Cants litúrgics llatins és el títol de l’assignatura que impartix Juan Carlos Asensio, orientada al cant gregorià però en un vessant global, contemplant també altres repertoris (ambrosià, romà, beneventà, visigótic, galicà, sarum…) al costat dels temes històrics, modals, formals, de notació i  les seves derivacions en repertoris posteriors de cant fratto, etc.

Poques coses cal ens uneixin més al que va ser la música medieval que els propis testimoniatges escrits que ens deixar-vos els copistes en forma de manuscrits notats. Aquestes van ser les seves lectures plasmades en el pergamí del que sentien i eren capaços de representar en forma de símbols que al principi ajudaven a la seva memòria i que més tard van permetre llegir directament les melodies. De la mateixa manera els manuscrits es preparaven d’una manera especial per a poder rebre aquesta notació l’escriptura de la qual necessitava una disposició especial en els folis.

Així, codicologia i notació van de la mà com a ciències que vénen en auxili directe als musicòlegs i intèrprets de la música medieval per a conèixer la transmissió de les melodies. Infinits detalls que després van quedar oblidats són reflectits en el pergamí com a reflex del gest vocal dels cantors.

Si vols conèixer els arcans de les notacions medievals i dels suports que ens les han transmès així com la pràctica d’aquests cants litúrgics estàs en el lloc adequat.

Abierta inscripción para la asignatura Online de CANTOS LITÚRGICOS LATINOS.

«Cantos litúrgicos latinos» es el título de la asignatura que aborda Juan Carlos Asensio, orientada al canto gregoriano pero en una vertiente global, contemplando también otros repertorios (ambrosiano, romano, beneventano, visigótico, galicano, sarum…) junto a los temas históricos, modales, formales, de notación y  sus derivaciones en repertorios posteriores de canto fratto, etc.

Pocas cosas hay que nos unan más a lo que fue la música medieval que los propios testimonios escritos que nos dejaros los copistas en forma de manuscritos notados. Esas fueron sus lecturas plasmadas en el pergamino de lo que oían y eran capaces de representar en forma de símbolos que al principio ayudaban a su memoria y que más tarde permitieron leer directamente las melodías. De la misma manera los manuscritos se preparaban de una manera especial para poder recibir esa notación cuya escritura necesitaba una disposición especial en los folios.

Así, codicología y notación van de la mano como ciencias que vienen en auxilio directo a los musicólogos e intérpretes de la música medieval para conocer la transmisión de las melodías. Infinitos detalles que después quedaron olvidados son reflejados en el pergamino como reflejo del gesto vocal de los cantores.

Si quieres conocer los arcanos de las notaciones medievales y de los soportes que nos las han transmitido así como la práctica de estos cantos litúrgicos estás en el lugar adecuado.