Lucía Martín-Maestro Verbo / Notació musical medieval/ Notación musical medieval

 

INCRIPICIÓ/MATRÍCULA

Desplaza el cursor para castellano 

Lucía Martín-Maestro impartirà el curs de Notació musical medieval en dos nivells:

-Nivell inicial  amb el qual es pretén constituir un apropament inicial als diferents llenguatges musicals i estils resultants que es van desenvolupar en l’Edat mitjana, com a mitjà per a comprendre l’evolució i esdevenir de la música occidental estudiant el context històric, els diferents tractats i descobrirem com desxifrar les notacions originals, a través dels principals manuscrits, sempre amb una metodologia a l’una teòrica i pràctica.

nivell-1-Lmartin-maestro

-Nivell avançat en què es pretén fer un apropament molt més profund a alguns dels repertoris introduïts en el nivell anterior, des d’una metodologia més pràctica, amb la finalitat d’adquirir les eines necessàries per al desxifrat i lectura dels manuscrits. És recomanable haver cursat el primer nivell o tindre experiència en el repertori medieval per a poder accedir a aquest curs.

nivell-2-Lmartin-maestro

Lucía Martín-Maestro Verbo, intèrpret i investigadora especialitzada en música medieval i fundadora i directora artística d’Egeria (@egeriavoices).

Llicenciada pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid i Màster en Interpretació de la Música Antiga per la Sorbonne Université i el Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París, ha tingut l’oportunitat d’estudiar amb els especialistes en música medieval més destacats a nivell internacional, com Katarina Livljianic, Brigitte Lesne o Benjamin Bagby, i de completar la seva formació en el Centre de Musique Médiévale de Paris i el Centre International de Musiques Médiévales de Montpeller. A més, ha estat beneficiària d’una beca de la Columbia University de Nova York per al desenvolupament del projecte d’iconografia medieval FAB-MUSICONIS. Així mateix, està en possessió d’un Màster en Educació Musical, un Màster en Estudis Artístics, literaris i de la cultura, tots dos per la Universitat Autònoma de Madrid, i d’un postgrau en Protecció i Difusió del Patrimoni Artístic Iberoamericà, per la Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Ferndando. En l’actualitat, estudia un Màster en Direcció de Cor en la Sorbonne Université de Paris.

Notación Musical Medieval con Lucía Martín-Maestro Verbo

Lucía Martín-Maestro impartirá el curso de Notación Musical Medieval en dos niveles:

-Nivel inicial, un acercamiento inicial a los diferentes lenguajes musicales y estilos resultantes que se desarrollaron en la Edad mediana, como medio para comprender la evolución y devenir de la música occidental estudiando el contexto histórico, los diferentes tratados y descubriremos como descifrar las notaciones originales, a través de los principales manuscritos, siempre con una metodología a la par teórica y práctica.

nivell-1-Lmartin-maestro

-Nivel avanzado, un acercamiento mucho más profundo a algunos de los repertorios introducidos en el nivel anterior, desde una metodología más práctica, con el fin de adquirir las herramientas necesarias para el descifrado y lectura de los manuscritos. Es recomendable haber cursado el primer nivel o tener experiencia en el repertorio medieval para poder acceder a este curso.

nivell-2-Lmartin-maestro

 

El curso será impartido por Lucía Martín-Maestro Verbo, intérprete e investigadora especializada en música medieval y, además, fundadora y directora artística de EGERIA (@egeriavoices).

Licenciada por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Máster en Interpretación de la Música Antigua por la Sorbonne Université y el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, ha tenido la oportunidad de estudiar con los especialistas en música medieval más destacados a nivel internacional, como Katarina Livljianic, Brigitte Lesne o Benjamin Bagby, y de completar su formación en el Centre de Musique Médiévale de Paris y el Centre International de Musiques Médiévales de Montpellier. Además, ha sido beneficiaria de una beca de la Columbia University de Nueva York para el desarrollo del proyecto de iconografía medieval FAB-MUSICONIS. Asimismo, está en posesión de un Máster en Educación Musical, un Máster en Estudios Artísticos, literarios y de la cultura, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid, y de un posgrado en Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la actualidad, estudia un Máster en Dirección de Coro en la Sorbonne Université de Paris.