2020-2021

Desplaza el cursor para castellano

El model d’educació tradicional ha anat evolucionant al llarg del temps. El tancament de tots els centres educatius per a frenar l’expansió del coronavirus ha obligat a  adaptar-se i connectar amb els alumnes a través d’internet amb l’objectiu de poder continuar amb el seu aprenentatge. Alguns estaven preparats, a altres els queda camí per recórrer…

Des del CIMM apostem per continuar l’activitat recolzats pels recursos que ens ofereix la tecnologia al nostre abast i seguirem impartint els nostres seminaris mensuals amb reconeguts intèrprets de tot el món en l’àmbit de la música medieval i fins i tot ampliant les activitats que en breu estaran disponibles i visitables.

Per al col·laborador de Forbes USA, ‘les diferències entre presencial i online són evidents i planteja una pregunta: L’educació online és només un substitut de l’ensenyament presencial o estem en un punt en el qual podria considerar-se comparable o fins i tot millor? ..Si pensem que la situació actual és una excepció i que, després de la quarantena, tot tornarà a ser com abans, crec que estem equivocats. L’educació és un dels reptes més importants, segurament canviarà després d’aquest episodi (amb tot el que això implica en termes d’oportunitat per a aquells que saben com manejar-ho adequadament), i serà essencial que les institucions estiguen al dia’.

De moment continuem fent camí, junts.

El modelo de educación tradicional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El cierre de todos los centros educativos para frenar la expansión del coronavirus ha obligado a  adaptarse y conectar con los alumnos a través de internet con el objetivo de poder continuar con su aprendizaje. Algunos estaban preparados, a otros les queda camino por recorrer…

Desde el CIMM apostamos por continuar la actividad apoyados por los recursos que nos ofrece la tecnología a nuestro alcance y seguiremos impartirendo nuestros seminarios mensuales con reconocidos intérpretes de todo el mundo en el ámbito de la música medieval e incluso ampliando las actividades que en breve estarán disponibles y visitables.

Para el colaborador de Forbes USA, ‘las diferencias entre presencial y online son evidentes y plantea una pregunta: ¿La educación online es sólo un sustituto de la enseñanza presencial o estamos en un punto en el que podría considerarse comparable o incluso mejor? ..Si pensamos que la situación actual es una excepción y que, después de la cuarentena, todo volverá a ser como antes, creo que estamos equivocados. La educación es uno de los retos más importantes, seguramente cambiará después de este episodio (con todo lo que esto implica en términos de oportunidad para aquellos que saben cómo manejarlo adecuadamente), y será esencial que las instituciones estén al día’.

De momento seguimos haciendo camino, juntos.