Febrer, febrero 1. Carles Magraner

Desliza el cursor para castellano

En 1811 es descobreix un manuscrit medieval enquadernat en tapa de color vermell, un còdex medieval d’un xicotet monestir a Montserrat: El Llibre Vermell. Cants i danses a la Mare de Déu en la cerca de l’espiritualitat dels pelegrins, que conviden a la meditació.

El Llibre Vermell és una recopilació de música, cançons i balls perquè els pelegrins, mentre celebraven la vigília nocturna a l’Església de la Verge Beneïda a Montserrat, cantaren i ballaren. El Llibre Vermell és un dels pilars més importants dins de la música medieval i ha sigut motiu d’estudi i d’investigació per part d’importants intèrprets i musicòlegs. El descobriment a Morella (Castelló) d’uns frescos amb la dansa Ad Mortem Festinamus ens obri una nova visió de la música de pelegrins al Mediterrani, amb una vinculació directa en altres Monestirs de l’antiga Corona d’Aragó.

Es pretén en aquest curs treballar el repertori del manuscrit des de la teoria i des de la pràctica, oferint un concert amb els alumnes assistents al curs, dirigit per Carles Magraner, junt Robert Casses, el dissabte 1 de febrer a les 19.30 en l’almàssera del Monestir Real de Santa María de la Valldigna. Entrada gratuïta fins completar aforament.

En 1811 se descubre un manuscrito medieval encuadernado en tapa de color rojizo, un códice medieval de un pequeño monasterio en Montserrat: El Llibre Vermell. Cantos y danzas a la Virgen María en la búsqueda de la espiritualidad de los peregrinos, que invitan a la meditación. El Llibre Vermell es una recopilación de música, canciones y bailes para que los peregrinos, mientras celebraban la vigilia nocturna en la Iglesia de la Virgen Bendecida en Montserrat, cantasen y bailasen. El Llibre Vermell es uno de los pilares más importantes dentro de la música medieval y ha sido motivo de estudio y de investigación por parte de importantes intérpretes y musicólogos. El descubrimiento en Morella (Castellón) de unos frescos con la danza Ad Mortem Festinamus nos abre una nueva visión de la música de peregrinos en el Mediterráneo, con una vinculación directa en otros Monasterios de la antigua Corona de Aragón.

Se pretende en este curso trabajar el repertorio de este manuscrito desde la teoría y desde la práctica, terminando las sesiones con un concierto de alumnos dirigido por Carles Magraner, junto a Robert Casses. El concierto tendrá lugar a las 19:30 horas del sábado, 1 de febrero en la almazara del Monasterio Real de Santa María de la Valldigna. Entrada gratuita hasta completar el aforo.