La pequeña juglaresa

Aventures musicals a l’Edad Mitjana

Emilio Villalba & Sara Marina

La Petita Joglaresa és el nou projecte d’Emilio Villalba i Sara Marina sobre música didàctica per a xiquetes i xiquets. La Juglaresa és un xiqueta que viu durant l’Edat mitjana. En les seves aventures, coneixerà a diferents personatges de la Història que ens conten com es feia música, com es tocava, com es cantava. Un viatge musical a l’edat mitjana.

Emilio Villalba i Sara Marina

Multi-instrumentistes i investigadors de la música antiga.

Emilio Villalba i Sara Marina són músics especialitzats en la recuperació i difusió de les músiques històriques entre els segles VIII-XVI. Porten més de 8 anys fent concerts per Espanya, Portugal i França, amb espectacles on conjuguen música, teatre, narrativa. En aquesta trajectòria han reconstruït amb l’ajuda de luthieres més de 40 instruments històrics, convertint els seus espectacles en un autèntic museu sonor en escena: violes, vihuelas, saltiris, zanfona, clavisimbalum, organetto…

Han participat en Festivals com a Pòrtic do Paradís, FeMàs, Maremusicum, Festival Sefardita, Noites d’Encant, IKFEM, Els heures Musicals, Festival Capritxos Musicals, Festival Tres Cultures, Nits als Jardins del Real Alcázar…, obtenint gran èxit de públic i crítica.

Col·leccionistes d’instruments històrics. La Fundació Instruments Musicals amb Història.

En 2017 creen la Fundació Instruments Musicals amb Història, que té com a fins la recerca, recuperació, posada en valor i difusió de la música antiga a través de la reconstrucció i utilització d’instruments musicals històrics. Amb els instruments que formen el patrimoni de la seva Fundació, el duet realitza tallers educatius, conferències i exposicions temporals.

Concerts: sorprendre i educar amb música.

Amb una cuidada posada en escena i un laboriós treball de reconstrucció i arranjaments musicals, els seus concerts contenen una selecció de peces que van des de les músiques d’Al Andalus i cançoners de la tradició sefardita, fins a la música de còdexs medievals, arribant al Renaixement Espanyol.

Sara Marina i Emilio Villalba es preocupen també pel públic infantil. És per això que han creat diversos projectes didàctics per als més petits en els què conjuguen el teatre de titelles amb el conte, com a eina d’aprenentatge i comunicació d’històries, narracions que es vesteixen de músiques amb els seus instruments medievals.

La seva Exposició “Instruments Musicals amb Història”, de caràcter itinerant, mostra al públic una gran varietat d’instruments històrics així com les fonts pictòriques i escrites que van servir per a la seva reconstrucció, realitzant durant la mateixa demostracions de cada instrument en mini recitals.

 

Aventuras musicales en la Edad Media

Emilio Villalba & Sara Marina

 La Pequeña Juglaresa es el nuevo proyecto de Emilio Villalba y Sara Marina sobre música didáctica para niños. La Juglaresa es un niña que vive durante la Edad Media. En sus aventuras, conocerá a distintos personajes de la Historia que nos cuentan cómo se hacía música, cómo se tocaba, cómo se cantaba. Un viaje musical al medievo.

 

Emilio Villalba y Sara Marina

Multi-instrumentistas e investigadores de la música antigua.

Emilio Villalba y Sara Marina son músicos especializados en la recuperación y difusión de las músicas históricas comprendidas entre los siglos VIII-XVI. Llevan más de 8 años trabajando en una amplia labor concertista por España, Portugal y Francia, con espectáculos donde conjugan música, teatro, narrativa. En esta trayectoria han reconstruido con la ayuda de luthieres más de 40 instrumentos históricos, convirtiendo sus espectáculos en un auténtico museo sonoro en escena: violas, vihuelas, salterios, zanfona, clavisimbalum, organetto…

Han participado en Festivales como Pórtico do Paraíso, FeMàs, Maremusicum, Festival Sefardí, Noites d’Encanto, IKFEM, Les heures Musicales, Festival Caprichos Musicales, Festival Tres Culturas, Noches en los Jardines del Real Alcázar…, obteniendo gran éxito de público y crítica.

 

Coleccionistas de instrumentos históricos. La Fundación Instrumentos Musicales con Historia.

En 2017 crean la Fundación Instrumentos Musicales con Historia, que tiene como fines la investigación, recuperación, puesta en valor y difusión de la música antigua a través de la reconstrucción y utilización de instrumentos musicales históricos. Con los instrumentos que forman el patrimonio de su Fundación, el dúo realiza talleres educativos, conferencias y exposiciones temporales.

Conciertos: sorprender y educar con música.

Con una cuidada puesta en escena y un laborioso trabajo de reconstrucción y arreglos musicales, sus conciertos contienen una selección de piezas que van desde las músicas de Al Andalus y cancioneros de la tradición sefardí, hasta la música de códices medievales, llegando al Renacimiento Español.

Sara Marina y Emilio Villalba se preocupan también por el público infantil. Es por ello que han creado varios proyectos didácticos para los más pequeños, como “Amadís y el tesoro de la Música”, “De Cuentos y Cuentistas de el Conde Lucanor” y “La Pequeña Juglaresa”. En estos espectáculos conjugan el teatro de títeres y marionetas, con el cuento, como herramienta de aprendizaje y comunicación de historias, narraciones que se visten de músicas con sus instrumentos medievales.

Su Exposición “Instrumentos Musicales con Historia”, de carácter itinerante, muestra al público una gran variedad de instrumentos históricos así como las fuentes pictóricas y escritas que sirvieron para su reconstrucción, realizando durante la misma demostraciones de cada instrumento en mini recitales.