Maria Jonas / cant /canto medieval

REPERTORIO POR DETERMINAR

REPERTORIO PER DETERMINAR

Información del curso 2021-2022

Informació del curs 2021-2022

Desplaza el cursor para castellano

Maria Jonas,  és una de les personalitats més creatives i versàtils del món medieval. Especialitzada en música de l’edat mitjana, contemporània i improvisació és la fundadora d’Ars Choralis Coeln, una escola femenina de música medieval, Ala Aurea ensemble medieval amb la fidulista Susanne Ansorg i el trio Sanstierce.

Maria Jonas impartirà dos cursos dedicats al cant medieval:

-nivell elemental, amb repertori de la mística Hildegard von Binguen, partint d’una iniciació a la notació neumàtica.

-nivell avançat, amb un programa titolat ‘Senyora del món’, dedicat a les més  belles cançons marianes de l’Edat mitjana d’Europa

Els cants medievals més bells de l’Edat mitjana es troben en els càntics a la Mare de Déu. Així doncs, aquest taller serà un viatge virtual per l’Europa medieval amb molts estils i llenguatges musicals diferents.

Començarem el viatge des de la Galícia medieval, on ens trobarem amb les famoses Cantigues de Santa María. Des d’allí viatgem a Burgos amb el seu famós monestir de las Huelgas i a Catalunya visitant el monestir de Montserrat. Després creuem a Itàlia i allí, al nord, coneixem els bells “Laude”, cants italians que es cantaven especialment en lloança a María. Ens traslladem més al nord,  França, París, coneixent la famosa escola de Notredam i les lloances monofòniques a María. Viatgem encara més al nord i arribem a Alemanya on trobem el gran mestre dels ministrers Heinrich von Meissen i el seu extraordinari cicle de cançons: el “Marienleich”. Acabem el viatge amb el repertori de cançons de les beguines, que vivien principalment a Renània i els Països Baixos. A més, també es tractarà alguns himnes gregorians en lloança a María, com “Salvi Regina”, “Ànima Redemptoris Mater” i l’himne marià original “Ave Maris Stella”.

 

Per conéixer un poc més Maria Jonas/

Para conocer a Maria Jonas un poco más.

 

La cantante Maria Jonas es una de las personalidades más creativas y versátiles del mundo medieval. Especializada en música del medievo, contemporánea e improvisación es la fundadora de Ars Choralis Coeln, una escuela femenina de música medieval, Ala Aurea, un ensemble medieval con la fidulista Susanne Ansorg y el trio Sanstierce.

Maria Jonas impartirá dos cursos dedicados al canto medieval:

-nivel elemental, con repertorio de la mística Hildegard von Binguen, partiendo de una iniciación a la notación neumàtica.

-nivel avanzado, con un programa titulado ‘Señora del mundo’, dedicado a las más  bellas canciones marianas de la Edad mediana en Europa.

Los cantos medievales más bellos de la Edad mediana se encuentran en los cánticos a la Virgen María. Así pues, este taller será un viaje virtual por la Europa medieval con muchos estilos y lenguajes musicales diferentes.

Empezaremos el viaje desde la Galicia medieval, donde nos encontraremos con las populares cantigas de Santa María. Desde allí viajamos a Burgos con su famoso monasterio de las Huelgas y en Cataluña visitaremos el monasterio de Montserrat. Después cruzamos en Italia y allí, en el norte, conocemos los bellos “Laude”, cantos italianos que se cantaban especialmente en alabanza a María. Nos trasladamos más al norte,  Francia, París, conociendo la famosa escuela de Notredam y las alabanzas monofónicas a María. Viajamos todavía más en el norte y llegamos a Alemania donde encontramos el gran maestro de los ministriles Heinrich von Meissen y su extraordinario ciclo de canciones: el “Marienleich”. Acabamos el viaje con el repertorio de canciones de las beguinas, que vivían principalmente en Renania y los Países Bajos. Además, también se tratará algunos himnos gregorianos en alabanza a María, como “Salve Regina”, “Alma Redemptoris Mater” y el himno mariano original “Ave Maris Stella”.