Silke Gwendolyn Schulze/vents de llengüeta doble i flautes de bec, vientos de lengüeta doble y flautas de pico

Desplaza el cursor para castellano

cursos@cimmedieval.com

Oberta inscripció per a l’assignatura de vents de llengüeta doble.

El curs començarà en gener i fins juny, per a alumnes actius i també en qualitat d’oïdores podent utilitzar-se instruments com la dolçaina, dolçaina, gralla, tarota, gralla  i qualsevol instruments de vent de llengüeta que aplicarem al repertori medieval.

Silke Gwendolyn Schulze va créixer en una xicoteta ciutat alemanya. Va estudiar flauta dolça, oboe, dulcian i pipe & tabor en les universitats de Bremen, Brussel·les, Basilea i Lió. Ha fet concerts per tot el món amb conjunts com Weserrenaissance Bremen,  la Compagnie Renaidanse, la Unió Europea Barroca Orquestra (EUBO), Cantar Lontano, La Gran Chapelle, Capella de Ministrers, Ensemble Lleons, La Chimera, La Morra i els seus propis grups Quidni, Vuenv i Mandragora. A més de la seva passió pels instruments de doble canya del Renaixement, Alta Capella, Silke està molt interessada en els instruments de vent medievals.
En 2017 es va llançar el seu enregistrament en solitari ‘The Medieval Piper'(clàssics brillants), que il·lustra els instruments versàtils, així com el ric i múltiple repertori d’un sacaire medieval.

Un poc més d’informació sobre la professora/Un poco más de información sobre la profesora

Abierta la inscripción para el curso de vientos de lengüeta doble.

El curso comenzará en enero y hasta junio de 2022, para alumnos activos y también en calidad de oyentes, pudiendo utilizarse instrumentos como la dolçaina, dulzaina, gralla, tarota, chirimía  y cualquier instrumento de viento de lengüeta doble.

Silke Gwendolyn Schulze creció en una pequeña ciudad alemana en la región suizo-francesa-alemana. Estudió flauta dulce, shawm, dulcian y pipe & tabor en las universidades de Bremen, Bruselas, Basilea y Lyon. Ha dado conciertos en todo el mundo con grupos como Weserrenaissance Bremen,  la Compagnie Renaidanse, la Unión Europea Barroca Orquesta (EUBO), Cantar Lontano, La Grande Chapelle, Capella de Ministrers, Ensemble Leones, La Chimera, La Morra y sus propios grupos Quidni, Vuenv y Mandragora. Además de su pasión por los instrumentos de doble caña del Renacimiento, Alta Capella Silke está muy interesada en los instrumentos de viento medievales. En 2017 se lanzó su grabación en solitario ‘The Medieval Piper'(clásicos brillantes), que ilustra los instrumentos versátiles, así como el rico y múltiple repertorio de un gaitero medieval.