Valencià

El Centre Internacional de Música Medieval La Valldigna (CIMM), és el primer centre del seu gènere  a la Comunitat Valenciana i Espanya. Es crea amb l’objectiu principal de ser una referència en la interpretació de les músiques medievals, investigació, reconstrucció dels instruments que amb ella s’acompanyava i estudi dels còdexs manuscrits existents per la qual cosa s’estableix una trobada mensual en què etnomusicòlogues, acadèmics i músics de prestigi internacional, impartiran un curs de 10 hores i oferiran un concert.

La seva activitat fonamentalment pràctica, està orientada als diferents repertoris que s’aniran desgranant i en els quals desenvoluparem la memòria auditiva, el treball de concentració, l’expressió artística i la recuperació d’un patrimoni musical que és la base de tots els estils musicals posteriors. Les trobades previstes podran realitzar-se sense tenir estudis previs de música ja que la forma de transmissió serà la usada durant l’Edat Mitjana, de manera essencialment oral, amb el suport de la lectura de les fonts originals.

Els cursos estan indicats a estudiants de conservatori, estudiants de musicologia, filologies, art, història, etc.; professors de música, mestres, músics professionals de qualsevol estil, membres de corals amateur o professionals, aficionats o simpatitzants i curiosos d’aquestes sonoritats i músiques.

S’expedirà per als estudiants dels centres que pertanyen a L’ISEACV un certificat d’hores per obtindre crèdits de lliure configuració. A la resta de participants també se’ls entregarà un certificat d’hores i en el cas de professors, la possibilitat de demanar la seua convalidació com a crèdits de formació per part de la Conselleria.