Ha del castell!

Un apassionant projecte de didàctica dels béns patrimonials que implica, a través de la participació infantil, a la ciutadania de diferents cultures, estrats socials i econòmics dins d’un temps de joc, amb  la intenció  de donar a conèixer d’una manera lúdica el seu entorn més immediat.

SENSIBILITZACIÓ

Buscar la sensibilització de la població local envers el seu patrimoni, afavorint l’ampliació de la noció de patrimoni i l’apropiació d’aquest.

DIVERSIÓ

Ensenyar l’Arquitectura des de la imaginació, exploració, recerca, dibuix i joc, proporcionant les eines de lectura per a comprendre la ciutat, el paisatge i les mutacions urbanes.

INCLUSIÓ

Treballar amb una clara voluntat d’inclusió i cohesió social entre els diferents habitants de la població.  És un projecte de gran component humà, d’interacció, d’experiència, d’aprenentatge.

PARTICIPACIÓ

Fomentar  la implicació activa, creativa i responsable de la ciutadania a través dels xiquets i xiquetes, animant als habitants a desenvolupar una mirada crítica sobre el seu entorn.

 

 

Un apasionante proyecto de didáctica de los bienes patrimoniales que implica, a través de la participación infantil, a la ciudadanía de diferentes culturas, estratos sociales y económicos dentro de un tiempo de juego, con  la intención  de dar a conocer de una manera lúdica su entorno más inmediato.

SENSIBILIZACIÓN

Buscar la sensibilización de la población local para con su patrimonio, favoreciendo la ampliación de la noción de patrimonio y la apropiación del mismo.

DIVERSIÓN

Enseñar la Arquitectura desde la imaginación, exploración, investigación, dibujo y juego, proporcionando las herramientas de lectura para comprender la ciudad, el paisaje y las mutaciones urbanas.

INCLUSIÓN

Trabajar con una clara voluntad de inclusión y cohesión social entre los distintos habitantes de la población.  Es un proyecto de gran componente humano, de interacción, de experiencia, de aprendizaje.

PARTICIPACIÓN

Fomentar  la implicación activa, creativa y responsable de la ciudadanía a través de los niños, animando a los habitantes a desarrollar una mirada crítica sobre su entorno.

HA-DEL-CASTILLO_cimm_fimif_mara-aranda