Jornades Internacionals sobre Música, Història i Patrimoni

 

La Mancomunitat de la Valldigna i el Centre Internacional de la Música Medieval, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura valenciana, organitzen les III jornades internacionals sobre Música, Història i Patrimoni durant els dies 1, 2 i 3 de desembre de 2023 en el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, en la localitat de Simat de la Valldigna a València, Espanya.

L’objectiu d’aquestes jornades a posar en valor i visibilitzar el patrimoni històric, artístic i musical de la tradició i llegat sefardita medieval en la Corona d’Aragó.

En el transcurs de les mateixes està prevista una sèrie de presentacions de diferents ponents especialistes en la matèria, dos concerts, tast de vins kosher,  una exposició didàctica d’instruments musicals en l’art hebreu medieval i una visita guiada.

La Mancomunidad de la Valldigna y el Centre Internacional de la Música Medieval, con la colaboración de la Conselleria de Cultura valenciana, organizan las III jornadas internacionales sobre Música, Historia y Patrimonio durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2023 en el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, en la localidad de Simat de la Valldigna en Valencia, España.

El objetivo de estas jornadas en poner en valor y visibilizar el patrimonio histórico, artístico y musical de la tradición y legado sefaradí medieval en la Corona de Aragón.

En el transcurso de las mismas está prevista una serie de presentaciones de diferentes ponentes especialistas en la materia, dos conciertos, cata de vinos kosher,  una exposición didáctica de instrumentos musicales en el arte hebreo medieval y una visita guiada.

Día europeo de la Música Antigua

Un dels objectius del CIMMedieval ha estat el d’incentivar tota aquella activitat que redundi en benefici del coneixement de les músiques des del s. V al XV. En aquest sentit hem treballat per a crear i mantenir una estructura que permet a totes aquelles formacions musicals que es dediquen a difondre aquest repertori, a presentar els seus treballs en concert. Estem en el nostre quart any de programació i tots els primers dissabtes de cada mes, s’ofereix un recital en el Reial Monestir de Santa María de la Valldigna a Simat de la Valldigna, València, juntament amb la Mancomunitat de la Valldigna.

Però també s’ha creat l’Acadèmia en la qual professors i professores, altament qualificats, imparteixen les seves assignatures, tant teòriques com pràctiques, de manera En línia, de manera que alumnat de tot el món ha tingut accés, des d’octubre fins a juny, des de 2020, d’una nodrida oferta de temàtiques: cant medieval, arpa, viola de braç, organetto, vientometal, percussions, històriques, violes de roda, cítolas, repertori, cants litúrgics llatins, cant bizantí, paleografia, etc.

També s’ha treballat per implantar un festival per a públic infantil i familiar en el qual participin conjuntament les famílies i gaudeixin de tallers en els quals es doni a conèixer la manera en què vivien aquells homes i dones de l’edat mitjana, el FIMIF.

Hem participat en presentacions bibliogràfiques i discogràfiques, donant suport i esponsorització. El pròxim d’aquests esdeveniments serà a Llíria dimarts que ve, 21 de març, amb motiu de la presentació del llibre ‘Instruments per a trovar i dansar a la Llíria del segle XIII, en el si del Festival ema, afavorit per UNESCO i que tindrà lloc en el Espai Turisme Llíria i al qual esteu totes i tots convidats. És un interessant estudi realitzat pel professor Jota Martínez a partir del cassetonat gòtic-mudèjar de l’Església de la Sang d’aquesta localitat valenciana, del qual s’han reconstruït els instruments musicals en ell representats. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament. Presentaran Joan Nácher de la Univeritat de València i Mara Aranda, directora del CIMMedieval.

Uno de los objetivos del CIMMedieval ha sido el de incentivar toda aquella actividad que redunde en beneficio del conocimiento de las músicas desde el s. V al XV. En ese sentido hemos trabajado para crear y mantener una estructura que permite a todas aquellas formaciones musicales que se dedican a difundir este repertorio, a presentar sus trabajos en concierto. Estamos en nuestro cuarto año de programación y todos los primeros sábados de cada mes, se ofrece un recital en el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de la Valldigna, Valencia, junto a la Mancomunidad de la Valldigna.
Pero también se ha creado la Academia en la que profesores y profesoras, altamente cualificados, imparten sus asignaturas, tanto teóricas como prácticas, de manera Online, de manera que alumnado de todo el mundo ha tenido acceso, desde octubre hasta junio, desde 2020, de una nutrida oferta de temáticas: canto medieval, arpa, viola de brazo, organetto, vientometal, percusiones, históricas, violas de rueda, cítolas, repertorio, cantos litúrgicos latinos, canto bizantino, paleografía, etc.
También se ha trabajado por implantar un festival para público infantil y familiar en el que participen conjuntamente las familias y disfruten de talleres en los que se dé a conocer el modo en el que vivían aquellos hombres y mujeres del medievo, el FIMIF.
Hemos participado en presentaciones bibliográficas y discográficas, dando soporte y esponsorización. El próximo de estos eventos será en Llíria el próximo martes, 21 de marzo, con motivo de la presentación del libro ‘Instrumentos para trovar y danzar en la Llíria del siglo XIII, en el seno del Festival eMe, auspiciado por UNESCO y que tendrá lugar en el Espai Turisme Llíria y al que estáis todas y todos invitados. Es un interesante estudio realizado por el profesor Jota Martínez a partir del artesonado gótico-mudéjar de la Iglesia de la Sangre de esta localidad valenciana, del cual se han reconstruido los instrumentos musicales en él representados. La entrada es libre hasta completar el aforo. Presentarán Joan Nácher de la Univeritat de Valencia y Mara Aranda, directora del CIMMedieval.

Artefactum, ‘Tacuinum Sanitatis’

La temporada musical al Monestir de Santa Maria, a Simat de la Valldigna, comença amb l’actuació dels membres d’Artefactum, dins del cicle de concerts de música medieval que organitza la Mancomunitat de la Valldigna i el Centre Internacional de la Música Medieval. El repertori està basat en el llibre “Tacuinum Sanitatis”, del metge i científic àrab Ibn Butlan que, posteriorment, seria reinterpretat a la Itàlia dels segles XIV i XV. La cita és este dissabte, 7 de gener, a les 19 hores a l’Almàssera del Monestir.

 

La temporada musical al Monasterio de Santa Maria, en Simat de la Valldigna, empieza con la actuación de los miembros de Artefactum, dentro del ciclo de conciertos de música medieval que organiza la Mancomunidad de la Valldigna y el Centro Internacional de la Música Medieval. El repertorio está basado en el libro “Tacuinum Sanitatis”, del médico y científico árabe Ibn Butlan que, posteriormente, sería reinterpretado en la Italia de los siglos XIV y XV. La cita es este sábado, 7 de enero, a las 19 horas en la Almàssera del Monasterio.

Instrumentarium Musical Alfonsí, finalista als Premis de la Música Valenciana Carles Santos

 

castellano, English scroll down 👇

Un total de 15 categories,  integraven en el 2018,  la primera edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que organitzava per primera vegada la Generalitat amb l’objectiu de «visualitzar la qualitat dels grups i solistes de diferents estils del panorama musical» de la Comunitat i «poenciar la indústria» del sector.  S’inauguraven sota el mandat del conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

En 2022, complint un lustre de vida, amb major vitalitat que mai, reflectint el panorama de la música en la C.V., el CIMM està nominat, en la categoria de millor disc de música antiga i barroca al costat d’altres  propostes finalistes: Amystis, per ‘De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance’; Elia Casanova & Alfred Fernández, per ‘Elvas, Qui et traxo el cavallero’; Mediterrània Consort, per ‘G. F. Händel. Completi recorder sonates’i  l’ ‘Instrumentarium musical alfonsí’, associat al centre, que  està format, a més de per una col·lecció de 75 instruments musicals reconstruïts a partir de la iconografia en els còdexs d’Alfons Xé, per un treball minuciós i preciosista de Jota Martínez qui va llançar en 2021 un llibre amb el resultat de les seves recerques i conclusions en la reconstrucció d’aquesta col·lecció, unida a tres discos en els quals s’exemplifica com podien sonar cadascuna de les escenes representades en aquestes miniatures, constituint-se un treball de referència de primer ordre per a medievalistes, organòlegs, historiadors i luthiers del món.

A total of 15 categories, made up in 2018, the first edition of the Carles Santos Valencian Music Awards, which was organized for the first time by the Generalitat with the aim of «visualizing the quality of groups and soloists of different styles on the music scene » of the Community and «promoting the industry» of the sector. They were inaugurated under the mandate of the Minister of Education, Research, Culture and Sports, Vicent Marzà.

In 2022, celebrating five years of life, with greater vitality  reflecting the music scene in the C.V., the CIMM is nominated, in the category of best ancient and baroque music album, together with other finalist proposals: Amystis, for ‘De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance’; Elia Casanova & Alfred Fernández, for ‘Elvas, Who brought you the knight’; Mediterrània Consort, by ‘G. F. Handel. Complete recorder sonatas’ and the ‘Alfonsí musical Instrumentarium‘, associated with the center, which is made up, in addition to a collection of 75 musical instruments reconstructed from the iconography in the Alfonso X codices, by Jota’s meticulous and precious work Martínez, who launched a book in 2021 with the results of his research and conclusions in the reconstruction of this collection, together with three discs that exemplify how each of the scenes represented in these miniatures could sound, constituting a reference work of first order for medievalists, organologists, historians and luthiers of the world.

Un total de 15 categorías,  integraban en el 2018,  la primera edición de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana, que organizaba por primera vez la Generalitat con el objetivo de «visualizar la calidad de los grupos y solistas de diferentes estilos del panorama musical» de la Comunitat y «poenciar la industria» del sector.  Se inauguraban bajo el mandato del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà.

En 2022, cumpliendo un lustro de vida, con mayor vitalidad que nunca, reflejando el del panorama de la música en la C.V., el CIMM está nominado, en la categoría de mejor disco de música antigua y barroca junto a otras  propuestas finalistas: Amystis, por ‘De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance’; Elia Casanova & Alfred Fernández, por ‘Elvas, Quien te traxo el cavallero’; Mediterrània Consort, por ‘G. F. Händel. Complete recorder sonatas’y  el ‘Instrumentarium musical alfonsí’, asociado al centro, que  está formado, además de por una colección de 75 instrumentos musicales reconstruidos a partir de la iconografía en los códices de Alfonso X, por un trabajo minucioso y preciosista de Jota Martínez quien lanzó en 2021 un libro con el resultado de sus investigaciones y conclusiones en la reconstrucción de esta colección, unida a tres discos en los que se ejemplifica cómo podían sonar cada una de las escenas representadas en estas miniaturas, constituyéndose un trabajo de referencia de primer orden para medievalistas, organólogos, historiadores y luthieres del mundo.

El CIMM guardonat per REMA, a Dublín/El CIMM galardonado por REMA en Dublín

castellano, English scroll down 👇

La Xarxa Europea de la Música Antiga (REMA) atorga, cada dos
anys, els seus premis als projectes que contribueixen
significativament al sector de la música antiga i el seu
desenvolupament.
Enguany, la conferència regional a Dublín els dies 25 i 26
de novembre de 2022, van acollir en el National Concert Hall
de Dublín la cerimònia dels Premis REMA amb un sopar
per als guanyadors de les dotze categories. El projecte del CIMMedieval, ‘Instrumentarium Musical Alfonsí’ es va alçar amb el premi al
millor projecte extraeuropeu 2022.

The European Network of Early Music (REMA) grants, every two years, its awards to projects that contribute significantly to the early music sector and its developing. This year, the regional conference in Dublin on the 25th and 26th November 2022, hosted at the National Concert Hall from Dublin the REMA Awards ceremony with a dinner for the winners of the twelve categories. The CIMMedieval project, ‘Instrumentarium Musical Alfonsí’ won the prize for the best extra-European project 2022.


La Red Europea de la Música Antigua (REMA) otorga, cada dos
años, sus premios a los proyectos que contribuyen
significativamente al sector de la música antigua y su
desarrollo.
Este año, la conferencia regional en Dublín los días 25 y 26
de noviembre de 2022, acogieron en el National Concert Hall
de Dublín la ceremonia de los Premios REMA con una cena
para los ganadores de las doce categorías. El proyecto del CIMMedieval, ‘Instrumentarium Musical Alfonsí
se alzó con el premio al mejor proyecto extraeuropeo 2022.

 

 

El CIMMedieval, finalista en la categoría de Ciclos de Conciertos y Festivales en los premios GEMA 2022

 

GEMA celebra la VII edición de sus Premios
a la creatividad e innovación en la Música Antigua

07/11/2022

La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) ha entregado sus Premios a la Creatividad e Innovación en la Música Antigua 2021, que han alcanzado este año su séptima edición. Los galardones se dieron a conocer en el transcurso de una gala presentada por el periodista Pachi Poncela en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón (Asturias).

La ceremonia de entrega de los galardones, que contó con el apoyo del INAEM, la SGAE y el Observatorio de Creación y Cultura Independiente, se retransmitió asimismo a través del canal de YouTube del Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, donde permanece a disposición de los usuarios.

En los VII Premios GEMA a la Creatividad y la Innovación en la Música Antigua:

FINALISTA AL MEJOR FESTIVAL O CICLO DE CONCIERTOS

CIMMedieval, Centro Internacional de Música Medieval de la Valldigna

 

Los premios GEMA 2022 galardonan a Jota Martínez por su ‘Instrumentos para loar a sta. Maria’

 

GEMA celebra la VII edición de sus Premios a la creatividad e innovación en la Música Antigua

07/11/2022

La Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) ha entregado sus Premios a la Creatividad e Innovación en la Música Antigua 2021, que han alcanzado este año su séptima edición. Los galardones se dieron a conocer en el transcurso de una gala presentada por el periodista Pachi Poncela en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón (Asturias).

La ceremonia de entrega de los galardones, que contó con el apoyo del INAEM, la SGAE y el Observatorio de Creación y Cultura Independiente, se retransmitió asimismo a través del canal de YouTube del Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, donde permanece a disposición de los usuarios.

El Premio de Honor, que se anunció el pasado 21 de marzo con motivo del Día Europeo de la Música Antigua, recayó en Alicia Lázaro, musicóloga, investigadora, directora de la Capilla de Música Jerónimo de Carrión y expresidenta de la propia GEMA, por el importantísimo papel que desempeñó en el colectivo desde el mismo instante de su constitución y por su labor de recuperación, investigación y difusión de la música de los archivos catedralicios españoles, así como por su iniciativa, pionera en España, de introducir las partituras históricas en espectáculos teatrales.

Su fallecimiento prematuro, el pasado mes de septiembre, supuso un duro golpe para el sector de la música antigua española, como recordó la presidenta de GEMA, Raquel Andueza, quien en su discurso lanzó la propuesta de que el Premio de Honor que concede la asociación, y cuya entrega se convirtió este año en un homenaje a su memoria, lleve a partir de la próxima convocatoria el nombre de Alicia Lázaro. Javier y Fernando Lázaro, hermanos de la musicóloga, fueron los encargados de recoger el galardón a título póstumo.

El palmarés de los VII Premios GEMA a la Creatividad y la Innovación en la Música Antigua es el siguiente:

PREMIO DEL PÚBLICO A LA MEJOR PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA

Instrumentos para loar a Santa María (Jota Martínez, Ensemble Alfonsí)

FINALISTA EN MEJOR FESTIVAL

CIMMedieval, Centro Internacional de Música Medieval de la Valldigna

Foto © Pablo Roces Albalá