Día europeo de la Música Antigua

Un dels objectius del CIMMedieval ha estat el d’incentivar tota aquella activitat que redundi en benefici del coneixement de les músiques des del s. V al XV. En aquest sentit hem treballat per a crear i mantenir una estructura que permet a totes aquelles formacions musicals que es dediquen a difondre aquest repertori, a presentar els seus treballs en concert. Estem en el nostre quart any de programació i tots els primers dissabtes de cada mes, s’ofereix un recital en el Reial Monestir de Santa María de la Valldigna a Simat de la Valldigna, València, juntament amb la Mancomunitat de la Valldigna.

Però també s’ha creat l’Acadèmia en la qual professors i professores, altament qualificats, imparteixen les seves assignatures, tant teòriques com pràctiques, de manera En línia, de manera que alumnat de tot el món ha tingut accés, des d’octubre fins a juny, des de 2020, d’una nodrida oferta de temàtiques: cant medieval, arpa, viola de braç, organetto, vientometal, percussions, històriques, violes de roda, cítolas, repertori, cants litúrgics llatins, cant bizantí, paleografia, etc.

També s’ha treballat per implantar un festival per a públic infantil i familiar en el qual participin conjuntament les famílies i gaudeixin de tallers en els quals es doni a conèixer la manera en què vivien aquells homes i dones de l’edat mitjana, el FIMIF.

Hem participat en presentacions bibliogràfiques i discogràfiques, donant suport i esponsorització. El pròxim d’aquests esdeveniments serà a Llíria dimarts que ve, 21 de març, amb motiu de la presentació del llibre ‘Instruments per a trovar i dansar a la Llíria del segle XIII, en el si del Festival ema, afavorit per UNESCO i que tindrà lloc en el Espai Turisme Llíria i al qual esteu totes i tots convidats. És un interessant estudi realitzat pel professor Jota Martínez a partir del cassetonat gòtic-mudèjar de l’Església de la Sang d’aquesta localitat valenciana, del qual s’han reconstruït els instruments musicals en ell representats. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament. Presentaran Joan Nácher de la Univeritat de València i Mara Aranda, directora del CIMMedieval.

Uno de los objetivos del CIMMedieval ha sido el de incentivar toda aquella actividad que redunde en beneficio del conocimiento de las músicas desde el s. V al XV. En ese sentido hemos trabajado para crear y mantener una estructura que permite a todas aquellas formaciones musicales que se dedican a difundir este repertorio, a presentar sus trabajos en concierto. Estamos en nuestro cuarto año de programación y todos los primeros sábados de cada mes, se ofrece un recital en el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat de la Valldigna, Valencia, junto a la Mancomunidad de la Valldigna.
Pero también se ha creado la Academia en la que profesores y profesoras, altamente cualificados, imparten sus asignaturas, tanto teóricas como prácticas, de manera Online, de manera que alumnado de todo el mundo ha tenido acceso, desde octubre hasta junio, desde 2020, de una nutrida oferta de temáticas: canto medieval, arpa, viola de brazo, organetto, vientometal, percusiones, históricas, violas de rueda, cítolas, repertorio, cantos litúrgicos latinos, canto bizantino, paleografía, etc.
También se ha trabajado por implantar un festival para público infantil y familiar en el que participen conjuntamente las familias y disfruten de talleres en los que se dé a conocer el modo en el que vivían aquellos hombres y mujeres del medievo, el FIMIF.
Hemos participado en presentaciones bibliográficas y discográficas, dando soporte y esponsorización. El próximo de estos eventos será en Llíria el próximo martes, 21 de marzo, con motivo de la presentación del libro ‘Instrumentos para trovar y danzar en la Llíria del siglo XIII, en el seno del Festival eMe, auspiciado por UNESCO y que tendrá lugar en el Espai Turisme Llíria y al que estáis todas y todos invitados. Es un interesante estudio realizado por el profesor Jota Martínez a partir del artesonado gótico-mudéjar de la Iglesia de la Sangre de esta localidad valenciana, del cual se han reconstruido los instrumentos musicales en él representados. La entrada es libre hasta completar el aforo. Presentarán Joan Nácher de la Univeritat de Valencia y Mara Aranda, directora del CIMMedieval.